SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

AKTUALNOŚCI z bezpieczeństwa, prewencji przeciwpożarowej i ochrony środowiska – Lipiec 2019


Poszerzamy kwalifikacje oraz poczucie odpowiedzialności pośród pracowników z zakresu bezpieczeństwa. Wiadomości TOP10 są podawane w przejrzystej formie aby każdy, nawet osoby nie związane bezpośrednio z bhp mogły powiększyć swoją wiedzę. TOP10 jest inicjatywą z zakresu EDUKACYJNEJ KOMUNIKACJI EKSPERCKIEJ, które jest autorskim programem SEKA S.A., dla zapewnienia bezpieczeństwa poprzez pogłębienie wiedzy o dobrych praktykach, regulacjach prawnych oraz wydarzeniach branżowych. Informacje TOP10 służą do umieszczenia ich w popularnym miejscu w fabryce czy biurze, np. w kantynie, na ruchliwym korytarzu przy wejściu do budynku, na stołówce, recepcji, w holu. Dzięki temu wszyscy pracownicy, niezależnie od stopnia zaawansowania obsługi komputera, będą mogli dowiedzieć się co się dzieje w obszarze zapewnienia bezpieczeństwa w branży bhp. Zobacz wideo skrót tematów najnowszego wydania i pobierz plik aby emitować go na monitorach u siebie w firmie:


 

1. Prace szczególnie niebezpieczne
Podczas organizacji prac szczególnie niebezpiecznych należy podjąć ponadprzeciętne środki ostrożności. Są to prace, podczas wykonywania których występuje zwiększone zagrożenie lub wykonywane są w utrudnionych warunkach. Ustalenie i aktualizowanie wykazu tych prac spoczywa na pracodawcy.

2. Bezpieczny spacer. Uważaj na barszcz Sosnowskiego
Barszcz Sosnowskiego to roślina parząca, a przebywanie w jej pobliżu stanowi dla człowieka duże zagrożenie. Do poparzenia może dojść nawet bez bezpośredniego kontaktu z rośliną, ponieważ wydzielane przez nią olejki eteryczne mogą unosić się w powietrzu nawet na odległość kilkunastu metrów.

3. Ekologia w biurze
Ekologia w biurze to obecnie nie tyle trend, co konieczność. Co możesz zrobić:
• ogranicz zużycie papieru i energii elektrycznej,
• wyeliminuj plastiki (kubeczki) i segreguj śmieci,
• wyposaż biuro w meble wykonane z naturalnych materiałów.

4. ZUS rozpoczął nabór wniosków na dofinansowanie poprawy warunków BHP
Od 15 lipca br. ZUS przyjmuje wnioski o dofinansowanie na poprawę warunków bhp w przedsiębiorstwie. Wsparcie mogą otrzymać projekty, które dotyczą zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

5. Choroby zawodowe – cieśń nadgarstka. Profilaktyka
Zespół cieśni nadgarstka powstaje wskutek wykonywania długotrwałych i powtarzalnych ruchów nadgarstka. Skuteczną profilaktykę w chorobie stanowi odpowiednio dopasowane stanowisko pracy oraz ćwiczenia zapobiegawcze, które są bardzo proste i można je wykonywać podczas przerwy w pracy.

6. Operat przeciwpożarowy
Jest to dokument, który zawiera warunki ochrony przeciwpożarowej m.in. obiektu lub innego miejsca magazynowania odpadów. Obowiązek opracowania operatu przeciwpożarowego wynika z Ustawy o odpadach. Dokument ten ma dokładnie sprecyzowaną zawartość i musi spełniać wszystkie wymogi formalne.

7. Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie szczepień ochronnych?
Pracodawca powinien zapewnić szczepienia ochronne pracownikom, narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych. Pracodawca ma obowiązek:
• dokonania oceny ryzyka zawodowego w celu określenia prawdopodobieństwa wystąpienia niepożądanych zdarzeń związanych z wykonywaną pracą;
• stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zapobiegających chorobom.

8. Jak walczyć z mobbingiem?
Przeciwdziałanie mobbingowi to obowiązek pracodawcy. Dobry pracodawca sam powinien zadbać o wyeliminowanie mobberów. Nie może lekceważyć żadnych sygnałów – zwłaszcza, gdy ktoś składa skargę. W takich sytuacjach należy wykorzystać mediacje.

9. Będą uproszczenia w wydawaniu decyzji środowiskowych
Celem zmiany przepisów jest usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych związanych z realizacją procesu inwestycyjnego. W lipcu br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

10. PIP apeluje do rolników o przestrzeganie zasad bhp podczas żniw
Państwowa Inspekcja Pracy wystosowała specjalny apel do rolników podczas żniw. Apeluje, by przestrzegać zasad bhp oraz zadbać o bezpieczeństwo dzieci przebywających w gospodarstwie. Przestrzega, że ceną pośpiechu, zmęczenia czy nieuwagi może być kalectwo, a nawet śmierć.

 

Zarejestruj także obcokrajowców pracujących w Twojej firmie, TOP10 dostarczamy również w wersji angielskiej:

 

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz także:

bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40

prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


ZGODY MARKETINGOWE

RODO

Szanowni Państwo,

mając na względzie fakt, iż SEKA S.A. zachowuje najwyższe standardy ochrony danych osobowych, uprzejmie prosimy o podanie swoich danych osobowych oraz wyrażenie zgód na ich wykorzystywanie do celów marketingowych w zakresie oferowania własnych usług. Jednocześnie informujemy, że dane nie będą udostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!