Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikowi okulary korekcyjne, jeżeli wyniki badań okulistycznych w ramach okresowych badań profilaktycznych wykażą konieczność ich noszenia w czasie wykonywania pracy. Jednakże warunkiem jest to, że pracownik spędza przed monitorem ekranowym co najmniej połowę dobowego wymiaru czasu pracy. Należy podkreślić, że przepisy prawa pracy nie precyzują wielu kwestii. Regulacje dotyczące np. terminu ubiegania się o refundację, jej zakres oraz kwotę muszą być zawarte przepisach wewnętrznych zakładu pracy.

Zgodnie z przepisami art. 207 par. 2 Kodeksu pracy, pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, co obejmuje ochronę ich zdrowia i życia poprzez zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz wykorzystaniu wszelkich dostępnych osiągnięć nauki i techniki.

W świetle art. 237(6) par. 1 Kodeksu pracy, pracodawca ponosi także obowiązek dostarczenia pracownikowi bezpłatnie środków ochrony indywidualnej, które zabezpieczą go przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w środowisku pracy.

Ponadto, pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o właściwym sposobie korzystania z tych środków.

Rozporządzenia dotyczące pracy z monitorem ekranowym

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 roku dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe nakłada na pracodawcę obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznej opieki zdrowotnej , zgodnie z ustaleniami określonymi w oddzielnych przepisach. Wskazuje się również, że monitor to urządzenie służące do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od sposobu uzyskiwania obrazu. Termin „pracownik” obejmuje każdą osobę zatrudnioną przez pracodawcę, włączając w to praktykantów i stażystów, którzy korzystają z monitora ekranowego przez co najmniej połowę czasu pracy w ciągu doby.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 roku dotyczącego przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi oraz wydawania orzeczeń lekarskich zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, badanie przeprowadza się co pięć lat. Jednakże może zostać wykonane wcześniej, na przykład w przypadku, gdy lekarz uzna to za konieczne dla właściwej oceny stanu zdrowia pracownika.

Szczegóły precyzują przepisy wewnątrzzakładowe

Przepisy prawa pracy nie określają wyraźnie, w jaki sposób pracodawca powinien zapewnić pracownikom okulary korekcyjne, ani nie ustalają reguł, terminów czy procedur ubiegania się o ewentualną refundację zakres i kwotę a także częstotliwości i okoliczności wymiany. W związku z tym, pracodawca powinien szczegółowo uregulować te kwestie w wewnętrznym akcie.

Warto podkreślić, że pracodawca, który nie dostarcza pracownikom okularów korygujących wzrok zatrudnionym przy monitorach ekranowych zgodnie z wymogami przepisów, podlega karze grzywny, która może wynosić od 1000 zł do 30000 zł.

Refundacja bez składki i podatku

Pieniądze, które zostały zwrócone pracownikowi za zakup zaleconych okularów korekcyjnych nie podlegają oskładkowaniu i opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie bowiem z par. 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w podstawie wymiaru składek nie uwzględnia się wartości świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz ekwiwalentów tych świadczeń. Natomiast na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyżej wymienione świadczenia oraz ekwiwalenty są wolne od podatku dochodowego.

Źródło: prawo.pl

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline