Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Mobbing w miejscu pracy to temat, który od czasu do czasu pojawia się w przestrzeni publicznej. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw i wiedzą, w jaki sposób walczyć z mobbingiem. Również wielu pracodawców dokłada wszelkich starań, aby w ich przedsiębiorstwach nie dochodziło do tego zjawiska. Jednak edukacji nigdy za wiele, zwłaszcza że część zatrudnionych mimo podejrzewania mobbingu ukrywa go w obawie przed utratą pracy. Czym dokładnie jest mobbing i w jaki sposób mu przeciwdziałać?

Mobbing – definicja

Mobbing to wszelkie działania wobec pracownika lub skierowane przeciwko niemu, które polegają na długotrwałym i systematycznym nękaniu bądź zastraszaniu. Skutkiem mobbingu jest zaniżona ocena przydatności zawodowej, wykluczenie z zespołu poniżenie i ośmieszenie. Podobna definicja znalazła się w polskim Kodeksie Pracy, który daje pracownikom prawną ochronę przed mobbingiem. Ważną cechą mobbingu jest systematyczny charakter – jednorazowy incydent w postaci negatywnego zachowania ze strony przełożonego nie oznacza mobbingu.

Wiele postaci mobbingu

Mobbing wciąż w świadomości pracodawców i pracowników bywa ograniczany do otwartej agresji słownej. W rzeczywistości jego definicja jest znacznie szersza i może objawiać się na wiele sposobów. Kryteria mobbingu spełniają między innymi zachowania, takie jak:

  • ignorowanie pracownika,
  • wyśmiewanie pracownika na osobności lub w obecności zespołu,
  • przydzielanie pracownikowi niepotrzebnych zadań,
  • grożenie utratą pracy lub naganą,
  • zmuszanie zatrudnionego do pracy mimo złego stanu zdrowia,
  • izolacja pracownika od zespołu,
  • systematyczne przerywanie wypowiedzi pracownika.

Mniej bezpośrednie, a nawet dość subtelne formy mobbingu po długotrwałej perspektywie wywołują równie negatywne skutki, jak słowna agresja. Ofiara mobbingu czuję się niedoceniona, poniżona, a następnie traci wiarę we własne możliwości. Bardzo często mobbing rozpoczyna się niewinnie od pojedynczego konfliktu, jednak nieodpowiednie zachowania ze strony przełożonego z czasem przybierają na sile. Napięta sytuacja wzbudza u pracownika coraz większy poziom stresu i zniechęca go do codziennego przychodzenia do pracy, co jednocześnie bardzo często łączy się z obawą o jej utratę. Prowadzi to do bierności wobec nasilającego się mobbingu.

Metody walki z mobbingiem

Pierwszym krokiem do walki z mobbingiem jest świadomość tego zjawiska i praw przysługujących pracownikowi. Przełożony nie ma prawa przekraczać granic mobbingu. Osoba dotknięta mobbingiem może dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Dzieje się tak w dwóch przypadkach:

  • po rozwiązaniu stosunku pracy ze względu na mobbing,
  • po wystąpieniu rozstroju zdrowia u dotkniętego mobbingiem pracownika.

Warto pamiętać, że przełożony, aby uniknąć odpowiedzialności, będzie przyjmował określoną linię obrony. Najczęściej polega ona na wykazaniu rzekomego nierzetelnego wykonywanie obowiązków przez zatrudnionego. Na pracowniku dochodzącym swoich praw na drodze sądowej spoczywa przedstawienie dowodów zachodzącego mobbingu. Planując ochronę przed mobbingiem, warto zadbać o to, aby rozmowy z przełożonym odbywały się w obecności świadków, którzy następnie będą skłonni do potwierdzenia oskarżeń. Ważnym dowodem w sprawach dotyczących mobbingu w miejscu pracy jest też korespondencja e-mail prowadzona z przełożonym. Ostatecznie można także nagrać stosującego mobbing przełożonego, jednak sąd nie zawsze przyjmuje dowody w tej postaci. Do udowodnieniu rozstroju zdrowia jest konieczna dokumentacja medyczna wraz z przebiegiem leczenia.

Ochrona przed mobbingiem

Najlepszą ochrony przed mobbingiem jest odpowiednia selekcja kandydatów na stanowiska kierownicze. Bardzo ważna jest także odpowiednia wiedza posiadana przez pracodawcę i kadrę kierowniczą.

Temat mobbingu pojawia się na wielu proponowanych przez nas szkoleniach. Od lat świadczymy kompleksowe usługi szkoleniowe skierowane do przedsiębiorstw i klientów indywidualnych. W skład naszej oferty wchodzą również usługi, takie jak audyt bezpieczeństwa, szkolenia BHP, obsługa kadrowo-płacowa, szkolenia zawodowe, przeciwdziałanie mobbingowi oraz wsparcie przy realizacji projektów unijnych i związanych z ochroną środowiska.

 


edukacja bhp

Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się teraz z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel.: 22 517 88 66 | e-mail: michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA

Zobacz więcej