SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

poleco 2020 patronat seka s.a.Woda – Klimat – Człowiek Poleco 2020

Serdecznie zapraszamy na konferencję „Woda – Klimat – Człowiek“, która odbędzie się podczas targów POLECO 21 października 2020. Drugiego dnia targów 22 października 2020 zapraszamy na warsztaty AGLOMERACJE KPOŚK skierowane do samorządów, celem pomocy w opracowywaniu nowych planów aglomeracji (KPOŚK). Podczas warsztatów przewidziano indywidualne konsultacje przedstawicieli gmin z pracownikami KZGW Wód Polskich oraz Zarządów Zlewni Wód Polskich z Poznania i Jasła.

Targi POLECO są największym i najważniejszym miejscem spotkań przedstawicieli instytucji legislacyjnych, samorządów oraz reprezentantów świata biznesu, nauki i edukacji bezpośrednio związanych z branżą ochrony środowiska i gospodarką komunalną. Targi odwiedzają przedstawiciele przedsiębiorstw m. in.: gospodarki komunalnej, gospodarki odpadami, energetycznych, ciepłowniczych i wodociągowych, a także utrzymania zieleni miejskiej.

woda klimat człowiek poleco 2020

Najważniejsze i największe targi ochrony środowiska, gospodarki komunalnej i zrównoważonego rozwoju w Europie Środkowowschodniej.

ochrona srodowiskaDziałania strategiczne i inwestycyjne związane z ochroną zasobów wodnych, wód opadowych, a także suszy to tylko jeden z tematów, które zostaną omówione podczas konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“, którą Grupa MTP zorganizuje 21.10 br. podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO.

Specjaliści branży wod-kan odpowiedzą na pytanie  – jak zagospodarowywać deszczówkę w mieście, a jak na obszarach wiejskich. Omówione będą także pojawiające się propozycje zmian prawnych, w tym: podatek od deszczu czy wiązanie zatwierdzania taryf z uchwałami wyznaczającymi aglomeracje.

Nowością tegorocznej edycji będzie strefa spotkań B2B, w której odbędą się bezpośrednie spotkania kontrahentów z przedstawicielami producentów, dystrybutorów i dostawców rozwiązań dla ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

 grupa mtp poleco 2020

Zaprezentowany zostanie aktualny stan wiedzy nt. zewnętrznych Źródeł finansowania, ale objaśnione będą także obowiązki ciążące na beneficjentach, w tym także coraz głośniej wybrzmiewające kary związanej z niewypełnieniem warunków wynikających z dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych. Mamy nadzieję, iż pomocne w tym zakresie będą warsztaty i konsultacje indywidualne, odbywające się drugiego dnia targów POLECO, na które zaprosiliśmy pracowników Wód Polskich odpowiedzialnych za KPOŚK – wyjaśnia Paulina Pietrzak, dyrektor targów POLECO.

Rok 2020 dobitnie pokazał, jak ważna dla naszego życia i zdrowia jest praca osób, które zapewniają nam stały dostęp do wody pitnej i zajmują się unieszkodliwianiem ścieków, dlatego podczas konferencji chcemy wyposażyć gminy oraz spółki wodno-kanalizacyjne w niezbędną wiedzę w zakresie prowadzenia przyszłych inwestycji w dynamicznie zmieniających się realiach społecznych, ekonomicznych i prawnych – zauważa dr inż. Tomasz Warężak, opiekun naukowo-merytoryczny konferencji „Woda – Klimat – Człowiek“.


Kto odwiedza targi POLECO?

  • administracja rządowa i samorządów terytorialnych
  • przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej
  • przedsiębiorstwa wodociągowe
  • przedsiębiorstwa energetyczne
  • przedsiębiorstwa ciepłownicze
  • zakłady urządzania i utrzymania zieleni miejskiej
  • konsulting środowiskowy
  • przedsiębiorstwa produkcyjne i przetwórcze
  • izby i stowarzyszenia branżowe

poleco poznań mtb 2020

Ponad 300 firm z 12 krajów, wiodący producenci urządzeń i maszyn, decydenci, liderzy branży, a także ponad 8000 zwiedzających spotkało się w 2019 roku w Poznaniu na targach POLECO.

Więcej na: poleco.pl


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie kompleksowego zapewnienia raportowania środowiskowego, skontaktuj się teraz z Aleksandrem Florkiem Zastępcą Dyrektora Działu Handlowego ds. ochrony środowiska tel.: 503 091 080, e-mail: aleksander.florek@seka.pl


Więcej:

bhp online

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA