SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zagadnienie audyt BHP vs kontrola BHP

jest bardzo ciekawe, ponieważ oba pojęcia bywają ze sobą stosunkowo często mylone. Intuicyjnie możemy stwierdzić, że instytucje zewnętrzne odznaczające się niezależnością przeprowadzają audyt BHP, a kontrola BHP jest przeprowadzana wewnątrz firmy lub instytucji czy też w budynku. Jednak takie podejście mające w sobie wiele prawdy nie wyczerpuje tematu. Dziś rozwiewamy wątpliwości w temacie audyt BHP vs kontrola BHP.

Audyt BHP a kontrola BHP –  kto je przeprowadza?

Zacznijmy od tego, kto zajmuje się przeprowadzaniem audytów, a kto kontroli BHP. Zazwyczaj chodzi o audyt zewnętrzny, który zleca się wyspecjalizowanym w tym zakresie instytucjom, aby przekonać się w obiektywny sposób, czy przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy są prawidłowo przestrzegane. Ponadto audyt BHP jest wykonywany w momencie, gdy obowiązki związane z obsługą BHP są przekazywane firmie zewnętrznej. Jednak szczególnie w większych przedsiębiorstwach pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem i higieną pracy są zatrudnieni na etacie i to oni odpowiadają za politykę w tym zakresie. Zwykle dokonują oni kontroli BHP, które mają charakter rutynowy. Różnica nie jest jednak jednoznaczna. Firma może przecież wykonać wewnętrzny audyt BHP, a kontrola BHP może z kolei zostać przeprowadzona przez uprawnione do tego instytucje publiczne.

Audyt BHP vs kontrola BHP –  pozostałe różnice

Poszukajmy więc innych różnic dostrzegając kwestię audyt BHP vs kontrola BHP. Przede wszystkim pojęcie kontroli BHP ma przynajmniej kilka znaczeń. Jedno z nich dotyczy stałego nadzoru. Zatem kontrola w BHP w odróżnieniu od audytu może być rozumiana jako stały proces przeprowadzone zgodnie z panującymi wytycznymi. Dobrym przykładem będzie tutaj o kontrolę stanu technicznego maszyn lub urządzeń, z których korzystają pracownicy. W innym znaczeniu kontrola BHP może być węższym pojęciem i polegać na jednorazowej weryfikacji. Wówczas osoba odpowiedzialna za BHP w firmie sprawdza wybrany obszar bezpieczeństwa, na przykład gdy istnieje podejrzenie, że doszło w nim do uchybień. Kontrola BHP może być wyrywkowa lub rutynowa.

Z kolei audyt BHP to zazwyczaj jednorazowe przedsięwzięcie, które ma charakter kompleksowy. Na zlecenie audytu BHP firmie zewnętrznej decydujemy się po to, by sprawdzić wszystkie obszary związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Poza tym, audyt powinien zakończyć się powstaniem raportu, w którym zdiagnozowane zostaną potencjalne uchybienia i przedstawione rekomendacje.


☎️ Zapytaj o współpracę w zakresie bezpieczeństwa w Twojej firmie, skontaktuj się z Michałem Sekundą Dyrektorem handlowym SEKA S.A. tel. 22 517 88 66 e-mail michal.sekunda@seka.pl


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!