SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Wielu naukowców już od kilku lat bije na alarm w kwestii ochrony środowiska. W tym momencie ludzkość powinna podjąć wszelkie możliwe i natychmiastowe działania, by uniknąć katastrofy. Dlatego też ekologia w biurze to nie tyle trend, co konieczność.

O tym czy firma podejmuje działania proekologiczne nie świadczą pojedyncze czynności, typu organizowanie festynu promującego ochronę środowiska, lecz codzienność w biurze. To tutaj zużywa się ogromne ilości papieru i energii elektrycznej. Ograniczenie tych czynników jest korzystne również w kontekście biznesowym – oszczędność. A możliwość ograniczenia kosztów jest bardzo istotnym  argumentem.

Działania proekologiczne

Ograniczenie zużycia papieru. Przede wszystkim warto pamiętać o ważnej zasadzie, jeżeli nie ma takiej potrzeby, to nie korzystać z drukarki. A ponadto:

 • wdrożyć w firmie elektroniczny obieg dokumentów,
 • kupować papier z recyklingu,
 • korzystać z opcji dwustronnego drukowania,
 • ponownie wykorzystywać kartki zadrukowane z jednej strony.

Ograniczenie zużywania energii elektrycznej. W tym celu warto:

 • wymienić standardowe świetlówki lub żarówki na oświetlenie LED.
 • zainwestować w czujniki ruchu (np. na korytarzach), tak aby światło nie było cały czas włączone tam, gdzie nie jest to konieczne,
 • wyłączać drukarkę i kopiarkę w czasie, gdy z nich nikt nie korzysta,
 • po zakończeniu pracy wszystkie urządzenia całkowicie wyłączać.

Eliminacja plastików. Należy ograniczyć, a najlepiej wyeliminować korzystanie z jednorazowych kubeczków czy talerzyków w firmowej kuchni.

Segregacja śmieci. W miejscu przeznaczonym na kosze należy ustawić odpowiednie pojemniki umożliwiające segregację śmieci.

Meble biurowe. Dobrym pomysłem jest też wyposażenie biura w meble wykonane z naturalnych materiałów. I pomimo tego, że ich produkcja wymaga ścinania drzew, nie spowoduje to zwiększenia ilości tworzyw sztucznych.

Źródło: http://www.egospodarka.pl/

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej