SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

SEKA S.A. objęła patronatem medialnym II Ogólnopolską Konferencję Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców . Impreza obędzie się 26 września we Wrocławiu w Hali Stulecia Centrum Kongresowym.

Celem konferencji KONEL jest dialog, wymiana doświadczeń, budowanie relacji oraz przekazywanie wiedzy z zakresu usług księgowych. W czasie tegorocznej edycji omówione zostaną kwestie dotyczące przyszłości zawodu księgowego, najnowsze trendy światowe oraz rola i miejsce księgowego w firmie oraz przyszłość współpracy przedsiębiorców z biurami rachunkowymi. Najwyższy poziom imprezie gwarantują prelegenci i paneliści, który są najwyższej klasy specjalistami z zakresu biznesu i rachunkowość. W czasie konferencji zostanie zaprezentowana Deklaracja Dobrych Praktyk, która została wypracowana w czasie poprzedniej edycji imprezy.

Otwarcie

Tegoroczna edycja Konferencji Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców rozpoczną wystąpienia Artura Wyglądała – Prezesa ELIKS Audytorska Sp. z o.o., prof. dr hab. inż. Zbigniewa Lutego, Prezesa Oddziału Dolnośląskiego we Wrocławiu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Marka Worony, Kanclerza Loży Dolnośląskiej Business Centre Club, dr inż. Zbigniewa Sebastiana, Prezesa Dolnośląskiej Izby Gospodarczej oraz Sławomira Hryniewicza, Współzałożyciela i Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Kąteckich. Następnie wręczone zostaną certyfikaty firmom pracującym zgodnie z wytycznymi zawartymi w DEKLARACJI DOBRYCH PRAKTYK.

Konferencja

Dalsza część konferencji podzielona będzie na trzy panele.

Panel I dotyczył będzie następujących tematów:

 • Rola biur rachunkowych w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej. Panel ekspercki.
 • Deprecjacja zawodu księgowego. Rola i zadania instytucji zrzeszających księgowych i biura rachunkowe na rzecz rozwoju branży. Panel ekspercki.
 • Jak zarabiać na usługach księgowych? Czyli jak poradzić sobie z presją cenową klientów, wysokimi kosztami pracy, gwałtownie zmieniającymi się przepisami i pędzącą technologią?

Panel II obejmował będzie tematykę dotyczącą:

 • Pracownicze plany kapitałowe. Nowe wyzwania dla przedsiębiorców i księgowych. Panel ekspercki.
 • Rachunkowość innowacji gospodarczych, START-UPów. Panel ekspercki.

Panel III dotyczył będzie:

 • Jak nie rozwijać biura rachunkowego?
 • Odpowiedzialność księgowego i biura rachunkowego w kontekście Kodeksu karnego skarbowego. Umowa o świadczenie usług księgowych – elementy przedmiotowo istotne dla stron kontraktu.
 • Praktyka benchmarkingu oraz przygotowania opisów zgodności na potrzeby dokumentacji cen transferowych. Rekomendacje Grup Roboczych Forum Cen Transferowych przy Ministrze Finansów.

Konferencję prowadzi Anita Białek, Dziennikarka telewizyjna i radiowa.

Zachęcamy do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Księgowych, Biur Rachunkowych i Przedsiębiorców.

konferencjakonel.eu

 

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zapisz się na nasz newsletter!