SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Komórkowi zombie, to nikt inny jak użytkownicy smartfonów. Korzystają z telefonów w trakcie przejścia przez ulicę, podczas prowadzenia roweru, a nawet samochodu. Ich uwaga jest skupiona na aparacie w ręku, więc często snują się po ulicach jak tytułowi zombie.

Tak określił ich w swoim komentarzu Przemysław Tomaszewski, Regionalny Kierownik BiOZ i Ochrony Środowiska, Lafarge w Polsce (koalicjant Bezpieczni w Pracy). W tekście zaznacza, że jest to rzeczywisty problem, ponieważ jak ukazują dane – symptomy przemiany w smartfonowe zombie przejawia już co 5 mieszkaniec dużego miasta w Europie i na świecie.

Władze europejskich miast zauważają poważny problem i próbują stosować różne inicjatywy zapobiegające niebezpieczeństwu na drogach. Autor przytacza tutaj przykład władz Augsburga, które zleciły zamontowanie w chodnikach LED-owych świateł ulicznych, a przy torowiskach tramwajowych dodatkowych sygnałów dźwiękowych. Zadaniem tych urządzeń jest uchronienie zapatrzonych w telefon pieszych przed spowodowaniem niebezpiecznej sytuacji na drodze.

Kolejnym przykładem są kary w wysokości od 15 do nawet 99 dolarów za przekraczanie pasów ze wzrokiem skierowanym na ekran telefonu, które wprowadziły władze Honolulu.

Naprzeciw problemowi wyszła niedawno także Warszawa. W tym roku stołeczne Tramwaje Warszawskie zainaugurowały kampanię społeczną „Odłóż smartfon i żyj”, w której publikują nagrania wypadków ze „smartfonowymi zombie”. Czas pokaże, czy przyniosła ona oczekiwany rezultat.

Niestety, pomimo zapisu w art. 45 ust 2 pkt 1. Ustawy „Prawo o ruchu drogowym”, który jasno wskazuje, że „kierującemu pojazdem zabrania się korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku”, kierowcy wciąż używają smartfonów. A statystyki są bezlitosne, liczba wypadków spowodowanych przez kierowców, używających smartfonów w czasie jazdy – rośnie.

Źródło: www.lafarge.pl

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej