SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Praca na budowie, ze względu na zagrożenia wynikające ze specyfiki wykonywania różnych czynności, należy do jednej z bardziej niebezpiecznych. Przestrzeganie zasad bhp oraz ppoż., a także bezwzględne dbanie o bezpieczeństwo pracowników jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Pomocne w tej branży niejednokrotnie stają się nowatorskie narzędzia. Pracy murarskie, czyli malowanie oraz tynkowanie, należą do podstawowych robót budowlanych i uznawane są za niebezpieczne. A ze względu na wykonywanie ich na otwartej przestrzeni, także za uciążliwe. Najczęściej występujące zagrożenia podczas tych robót to:

  • upadki pracowników na płaszczyźnie, z wysokości i do zagłębień,
  • uderzenia przez spadające materiały, narzędzia itp. (brak wygrodzenia stref niebezpiecznych i nie oznakowanie miejsc niebezpiecznych),
  • urazy  oczu:    mechaniczne,   chemiczne   i   termiczne   (powszechne nie używanie okularów ochronnych),
  • stłuczenia i skaleczenia rąk i nóg przenoszonymi materiałami, a także oparzenia skóry cementem i wapnem.

Prace te powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub rusztowań. Niedozwolone jest wykonywane tych robót z drabin przystawnych. Zabronione jest jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez ochrony pracowników przed spadającymi materiałami i narzędziami. Dlatego tak ważne jest, by drabiny, pomosty czy rusztowania były stabilne, wykonane z porządnych materiałów i zapewniały odpowiednie zabezpieczenie dla pracownika. Ostatnio na rynku można znaleźć nowatorskie rozwiązania, które stawiają nie tylko na bezpieczeństwo, ale również na komfort pracownika.  Przykładowo, platforma do malowania/tynkowania, która ostatnio miała swoją premierę. Jest to podest, który umożliwia przemieszczanie się wzdłuż ściany podczas pracy bez konieczności schodzenia. Posiada antypoślizgowe stopy i haki oraz zabezpieczenia dla pracownika. Źródło: CIOP-PIB

Firma Baryt sp. z o.o., jako autoryzowany dystrybutor firmy Faraone, w dniu 29 stycznia 2019 zorganizowała premierę platformy dla tynkarzy i malarzy; innowacyjnego produktu, który pozwala na bezpieczne i łatwe przemieszczanie się podczas pracy, bez schodzenia.  Platforma PPP („plasterers  painters platform”) stanowi   odpowiednik tradycyjnej  drabiny drewnianej tak często wykorzystywanej  przez wykonawców na polskich budowach. I co najważniejsze, spełnia najwyższe wymogi bezpieczeństwa, w przeciwieństwie do poprzednika.

Produkt powstał przy ścisłej współpracy firm SKANSKA Residential Development Poland – wiodącej światowej firmy zajmującej się działalnością budowlano- deweloperską i producenta Faraone Poland .

Premierowy pokaz platformy odbył się w Centrum Szkoleniowym Siniat i Promat  w Warszawie. Na premierę przybyli reprezentanci  największych firm budowlanych, wykonawców, podwykonawców, producentów tynków, farb i  środowisk związanych z BHP.

Wśród nich pojawiła się również bardzo prestiżowa organizacja jaką niewątpliwie jest Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, które skupia największych Generalnych Wykonawców budowlanych w Polsce. Reprezentował je p. Michał Wasilewski, który opowiedział o działaniach i celach Porozumienia.

Komentarz ekspercki Łukasza Zagajewskiego, menadżera ds. BHP w spółce mieszkaniowej Skanska. Wypowiedź na potrzeby prezentacji platformy dla tynkarzy.

Dlaczego spółka mieszkaniowa Skanska zdecydowała się na współpracę przy projekcie platformy?

W Skanska stawiamy na bezpieczeństwo, zarówno podczas użytkowania naszych osiedli, jak i ich realizacji. Przez wiele lat obserwowaliśmy, jak rynek budowlany tolerował status quo. Wynikało to poniekąd z faktu, że dla robót tynkarskich czy malarskich nie było alternatywy w zakresie wykorzystywanego sprzętu. Nie wszędzie bowiem można użyć rusztowania czy podestu roboczego, a stosowanie drewnianych drabin jest niebezpieczną praktyką. Dlatego też zupełnie z niej zrezygnowaliśmy przy budowie naszych projektów mieszkaniowych. Możliwość opracowania specjalnej konstrukcji do robót oznacza dla nas realny wkład w podniesienie poziomu bezpieczeństwa na budowach – dzięki temu mamy szansę edukować rynek i pokazywać nowe drogi rozwoju dla całej branży.

Jaką korzyść dla budowy, z punktu widzenia dewelopera, przynosi takie rozwiązanie?

Przede wszystkim podest umożliwia realizację robót z zachowaniem obowiązujących przepisów. To w pełni bezpieczne i nowoczesne rozwiązanie, które mamy nadzieję, że znacznie podniesie komfort pracy, a także wyznaczy nowe standardy w zakresie robót tynkarskich.


W trakcie prezentacji nowego podestu do prac na wysokości, uczestnicy mieli okazje zobaczyć serię niesamowitych, artystycznych prac inspirowanych edukacją w obszarze bezpieczeństwa w pracy.

ABY KAŻDY DZIEŃ BYŁ BEZPIECZNY!

Patroni prezentacji nowego rozwiązania:


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40
Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google+ | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej