SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obostrzenia epidemiczne zostają złagodzone, a uśpiona lockdownem gospodarka otrząsa się z uścisków Morfeusza. Pracownicy powoli wracają do biur, zakładów i innych miejsc pracy stacjonarnej. Ale SARS-CoV-2 wciąż jest, nikt go nie wyłączył i nie nakazał opuszczenia Polski. Wracając do pracy należy w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych zaleceń MZ i GIS.

Zanim jednak pracownicy wrócą do swoich stanowisk pracy stacjonarnej pracodawca powinien ocenić ryzyko zarażenia koronawirusem oraz odpowiednio przystosować biuro. Może też rozważyć zmiany czasu pracy powracających pracowników. Jego obowiązkiem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Nowy regulamin

Wytyczne dotyczące pracy w okresie trwania pandemii powinny znaleźć się w regulaminie. Obowiązkiem pracodawcy jest zapoznanie wszystkich pracowników z nowymi regulacjami.

W takim dokumencie powinny znaleźć się informacje dotyczące:

  • dróg do pracy, czyli w jaki sposób należy korzystać ze wspólnych przejazdów, wind i wejść na teren zakładu,
  • rozkładu czasu pracy,
  • środków ochrony osobistej – wskazanie sytuacji, w których zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe.

Przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy

Państwowa Inspekcja Pracy zaleca, by w dalszym ciągu przestrzegać podstawowych zasad higieny. W taki sposób uniknie się nie tylko zarażenia się koronawirusem, ale również innymi wirusami lub bakteriami.

W miejscu pracy należy:

  • zapewnić codzienną dezynfekcję często dotykanych powierzchni (klamki, blaty robocze, biurka, klawiatury, umywalki, toalety, dozowniki mydła i inne);
  • zapewnić dostęp do miejsc, w których pracownicy, klienci i kontrahenci mogą myć ręce mydłem i wodą, a następnie dezynfekować je odpowiednimi środkami;
  • zapewnić codzienne sprzątania „na mokro” z użyciem detergentów podłóg, stołów, krzeseł, szafek w pomieszczeniach socjalnych;
  • zapobiegać wspólnemu korzystaniu z naczyń stołowych w pomieszczeniach socjalnych oraz zapewnić dezynfekcję przyborów kuchennych po ich użyciu przez pracownika;
  • zapewnić regularne czyszczenie i dezynfekcję pojazdów firmowych oraz ich wyposażenie w środki do dezynfekcji rąk oraz papierowe ręczniki i worki na śmieci;
  • w budynkach bez mechanicznej instalacji wentylacyjnej zapewnić regularne wietrzenie pomieszczeń: okresowo w ciągu dnia pracy (10 min co 1 godz.) oraz w sposób możliwie ciągły w godzinach nocnych, minimum 2 godz. przed rozpoczęciem i 2 godz. po zakończeniu użytkowania pomieszczenia;
  • w budynkach z mechaniczną instalacją wentylacyjną wprowadzić dłuższe czasy jej pracy; najlepszym rozwiązaniem jest utrzymanie działania instalacji w trybie roboczym 24 h/7 dni z zapewnieniem odpowiedniej konserwacji.

Źródło: pip.gov.pl/


Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA