SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

W czasie upałów pracodawca ma dodatkowe obowiązki organizacyjne wynikające z przepisów prawa. Kiedy temperatura powietrza przekracza 28°C w biurze i 25°C na zewnątrz powinien umożliwić pracownikom swobodny dostęp do odpowiedniej ilości napojów mineralizowanych. Może też skrócić czas pracy. Pomimo podjętych środków minimalizujących skutki nadmiernego ciepła, praca na otwartej przestrzeni w słońcu może być dodatkowym zagrożeniem, powodującym stres termiczny lub nawet oparzenia.

Co może i powinien zrobić pracodawca by zniwelować ryzyko wystąpienia powyższych zagrożeń?

Stres termiczny

Bez wątpienia, praca na zewnątrz w odzieży roboczej i w pełnym słońcu może być dla pracownika nie tylko uciążliwa, ale również powodować zagrożenia związane z przegrzaniem organizmu.

Pracodawca, oprócz zapewnienia odpowiedniej ilości wody i napojów, organizuje pracę na zewnątrz w taki sposób, by pracownicy byli chronieni przed zagrożeniami związanymi z warunkami atmosferycznymi, w tym przed wysoką temperaturą (§  45. ust. 4 p. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy).

Ponadto, zapewnia odpowiednie pomieszczenie na przerwy, w którym pracownicy będą mogli odpocząć i się ochłodzić.

Z kolei pracownicy, by nie doszło do odwodnienia, wyczerpania czy nawet udaru słonecznego, powinni co 15 min. pić wodę, a co 45 min. robić 15-minutowe przerwy.

Polecamy w tym temacie filmiki z Napo.

Oparzenia słoneczne

Podczas pracy na otwartej przestrzeni w pełnym słońcu już po kilku godzinach może dojść do oparzeń nawet drugiego stopnia. Czy pracodawca lub pracownik mogą temu zapobiec?

Pracodawca, na podstawie art. 237(6) Kodeksu pracy, zapewnia pracownikowi odzież roboczą lub ochronną, która oprócz swoich podstawowych funkcji powinna też chronić ciało pracownika przed szkodliwym działaniem promieni słonecznych. Czyli – długie spodnie, długi rękaw, czapka, rękawice, buty. Rolą pracodawcy jest zapewnienie przewiewnej odzieży.

Jak zatem może dojść do oparzeń?

Przede wszystkim z winy samego pracownika, który na własną odpowiedzialność rozbiera się i wystawia części ciała na działania słońca. Oczywiście, może temu zapobiec stosując krem z odpowiednim filtrem UV,  który sam sobie kupi. Pracodawca, o ile nie ma odpowiednich zapisów w ocenie ryzyka zawodowego dla danego stanowiska dot. kremów ochronnych, nie ma obowiązku zapewnienia tego typu specyfików.

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Imię *

Nazwisko *

Telefon *

E-mail *

Województwo *

1 Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
  • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
  • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
  • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
  • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
  • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zobacz więcej