Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Dokumentacja Zabezpieczenia Przed Wybuchem – wymagania prawne, obowiązki pracodawcy

CELE SZKOLENIA

Zapoznanie z wymaganiami prawnymi dotyczącymi występowania na terenie zakładu substancji (cieczy, gazów, pyłów) mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla właścicieli zakładów, kierowników produkcji, osób zarządzających procesami technologicznymi w zakładzie pracy, w których występują substancje (cieczy, gazów, pyłów) mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe z powietrzem.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy otrzymają wiedzę na temat:

– obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących zagadnień związanych z występowaniem w zakładzie pracy obszarów zagrożonych wybuchem,

– obowiązków spoczywających na pracodawcy w zakresie identyfikacji oraz określenia przestrzeni, pomieszczeń, instalacji zagrożonych wybuchem,

– sposobów określania ryzyka występowania zagrożenia wybuchem oraz wyznaczania stref zagrożenia wybuchem.

– zasad bhp w zakresie wykonywania prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zakres tematyczny:
1. Regulacje prawne w zakresie występowania zagrożenia wybuchowego w zakładzie pracy.
2. Podstawowe dokumenty jakie powinny zostać opracowane przez właściciela zarządzającego zakładem pracy.

3. Ocena Zagrożenia Wybuchem – wyznaczenie stref zagrożenia wybuchem
4. Dokumentacja Zagrożenia Wybuchem – szacowanie ryzyka zagrożenia wybuchem

5. Zasady bhp przy pracach w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Terminy szkolenia

1

Proszę czekać, trwa ładowanie szkoleń