SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 roku.

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zatrudnienie personelu i rozliczanie wydatków osobowych z uwzględnieniem systemu SL w projektach współfinansowanych z EFS

Zobacz więcej

ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2019 – 2020

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach od 2019 roku – CIT, PIT i VAT.

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

ZMIANY w przepisach BHP w 2019 r. – konwersatorium w zakresie wdrożenia tych zmian w zakładzie pracy oraz wynikających z tego metod pracy pracowników służby BHP.

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz więcej

Zasady księgowania i wydatkowania środków finansowych związków zawodowych

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami w sytuacjach problemowych.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Zobacz więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowalnych

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zakładanie i prowadzenie biznesowej strony internetowej oraz promocja i pozycjonowanie w mediach społecznościowych w praktyce

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.)
Dane osobowe
Informujemy, że:
- Administratorem Twoich danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
Pokaż całą klauzulę- Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – drogą elektroniczną na adres: odo@seka.pl lub listownie na adres siedziby SEKA S.A., ul. Paca 37, 04-386 Warszawa;
-Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz w celu marketingu bezpośredniego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz.U.2019.123 t.j. z późn. zm. oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne Dz.U.2018.1954 t.j. z późn. zm.);
-Odbiorcą danych, poza Administratorem są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne i informatyczne dla wewnętrznych systemów IT oraz wsparcie w zakresie e-mail marketingu;
- Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla wyżej wymienionych celów lub do czasu odwołania zgody / wniesienia sprzeciwu;
- Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
- Jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – www.uodo.gov.pl;
- Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do zamówienia subskrybcji;

Zapoznałem/am się i akceptuję Politykę prywatności