SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

KATALOG SZKOLEŃ

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości

Zobacz więcej

Zwolnienia grupowe i indywidualne – co nalezy wiedzieć aby skutecznie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

Zobacz więcej

Zostań specjalistą od Screeningu – procedura oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej

Zmiany w VAT na 2017 r.

Zobacz więcej

Zmiany w świadectwach pracy w 2017

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy 2015/2016

Zobacz więcej

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

Zobacz więcej

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zobacz więcej

Zmiany podatkowe 2015/2016r. oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie poza granice RP

Zobacz więcej

Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, oraz zmiany w 2015r. w ubezpieczeniach społecznych.

Zobacz więcej

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zasady delegowania pracowników i osób prowadzących działalność poza granice kraju.

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem od rekrutacji do zwolnień

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zarządzanie przez cele i KPI

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej