SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach od 2019 roku – CIT, PIT i VAT.

Zobacz więcej

Zostań specjalistą od Screeningu – procedura oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

Zobacz więcej

Zwolnienia grupowe i indywidualne – co nalezy wiedzieć aby skutecznie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie poza granice RP

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami w sytuacjach problemowych.

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem od rekrutacji do zwolnień

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami i stresem w pracy

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zakładanie i prowadzenie biznesowej strony internetowej oraz promocja i pozycjonowanie w mediach społecznościowych w praktyce

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej