SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 roku.

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

ZMIANY w przepisach BHP w 2019 r. – konwersatorium w zakresie wdrożenia tych zmian w zakładzie pracy oraz wynikających z tego metod pracy pracowników służby BHP.

Zobacz więcej

Zatrudnienie personelu i rozliczanie wydatków osobowych z uwzględnieniem systemu SL w projektach współfinansowanych z EFS

Zobacz więcej

Zasady księgowania i wydatkowania środków finansowych związków zawodowych

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy w 2020 – nowości w przepisach

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach od 2019 roku – CIT, PIT i VAT.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

ZMIANY W PODATKU VAT ORAZ W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH W LATACH 2019 – 2020

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej

Zarządzanie pracownikami w dobie kryzysu – jak dzięki właściwej komunikacji z pracownikami i dobrze zorganizowanemu systemowi pracy zdalnej utrzymać zaangażowany i dobrze funkcjonujący zespół

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom – rola, zadania i odpowiedzialność kadry kierującej.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla początkujących

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zobacz więcej

Zapisz się na nasz newsletter!