Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

ZMIANY w przepisach BHP w 2019 r. – konwersatorium w zakresie wdrożenia tych zmian w zakładzie pracy oraz wynikających z tego metod pracy pracowników służby BHP.

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach od 2019 roku – CIT, PIT i VAT.

Zobacz więcej

Zasiłki od podstaw – od A do Z

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych z uwzględnieniem Polskiego Ładu od 2022 r.

Zobacz więcej

Zatrudnienie personelu i rozliczanie wydatków osobowych z uwzględnieniem systemu SL w projektach współfinansowanych z EFS

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zwolnienia pracowników – procedury prawne i dobre praktyki

Zobacz więcej

Zmiany w VAT w 2019 i 2020 roku.

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach wprowadzone przez Polski Ład od 2022 r.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zarządzanie wiedzą w organizacji

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem rozproszonym

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zasady księgowania i wydatkowania środków finansowych związków zawodowych

Zobacz więcej

Zakładanie i prowadzenie biznesowej strony internetowej oraz promocja i pozycjonowanie w mediach społecznościowych w praktyce

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zasady organizacji bezpiecznej pracy – rola służby bhp w eliminowaniu lub ograniczaniu negatywnego wpływu zagrożeń na zdrowie pracowników.

Zobacz więcej

Zagrożenia w stanie pandemii w rozumieniu przepisów bhp – procedury, regulaminy, rekomendacje.

Zobacz więcej

Zarządzanie ludźmi w sytuacjach trudnych

Zobacz więcej

Zagrożenia powodujące wypadki przy pracy i choroby zawodowe oraz sposoby zapobiegania tym zjawiskom. Zasady bezpiecznej eksploatacji maszyn i urządzeń.

Zobacz więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowalnych

Zobacz więcej