SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

KATALOG SZKOLEŃ

Zwolnienia grupowe i indywidualne – co nalezy wiedzieć aby skutecznie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

Zobacz więcej

Zostań specjalistą od Screeningu – procedura oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej

Znaczenie komunikacji interpersonalnej w Zarządzaniu przez Wartości

Zobacz więcej

Zmiany w VAT na 2017 r.

Zobacz więcej

Zmiany w świadectwach pracy w 2017

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy w 2016 roku

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy 2015/2016

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

Zobacz więcej

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zobacz więcej

Zmiany podatkowe 2015/2016r. oraz najnowsze orzecznictwo podatkowe

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie poza granice RP

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zasady wypełniania i korygowania dokumentów ubezpieczeniowych, oraz zmiany w 2015r. w ubezpieczeniach społecznych.

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zasady delegowania pracowników i osób prowadzących działalność poza granice kraju.

Zobacz więcej

Zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Zobacz więcej

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz więcej

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem od rekrutacji do zwolnień

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zarządzanie przez wartości

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami i stresem w pracy

Zobacz więcej