SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.

KATALOG SZKOLEŃ

Zwolnienia grupowe i indywidualne – co nalezy wiedzieć aby skutecznie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem

Zobacz więcej

Zmiany w podatkach od 2019 roku – CIT, PIT i VAT.

Zobacz więcej

Zasady sprawozdawczości i monitoringu projektów w ramach RPO Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracowników tymczasowych oraz inne formy tzw. „zatrudnienia zewnętrznego” – korzyści i ryzyka dla pracodawcy w świetle znowelizowanych przepisów.

Zobacz więcej

Zostań specjalistą od Screeningu – procedura oceny oddziaływania na środowisko

Zobacz więcej

Zmiany w przepisach o czasie pracy- skutki dla pracodawców

Zobacz więcej

Zmiany w prawie pracy

Zobacz więcej

Zmiany w opłatach za korzystanie ze środowiska – zasady naliczania opłat

Zobacz więcej

Zmiany w gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

Zobacz więcej

Zatrudnianie pracobiorców

Zobacz więcej

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie poza granice RP

Zobacz więcej

Zasady i sposoby ograniczania narażenia na hałas w miejscu pracy.

Zobacz więcej

Zasady poprawnego opracowania wniosku o płatność w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z elementami rozliczania projektu z wykorzystaniem systemu SL 2014.

Zobacz więcej

Zasady poprawnej realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 – dokumentowanie wydatków, kwalifikowalność wydatków, obowiązki informacyjno – promocyjne.

Zobacz więcej

Zarządzanie wynagrodzeniami

Zobacz więcej

Zasady prawidłowego redagowania i zawierania umów cywilno-prawnych

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem pracowniczym

Zobacz więcej

Zarządzanie zespołem od rekrutacji do zwolnień

Zobacz więcej

Zarządzanie stresem

Zobacz więcej

Zarządzanie projektem

Zobacz więcej

Zarządzanie ochroną środowiska dla branży budowlanej w praktyce

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami w sytuacjach problemowych.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne finansowane z funduszy unijnych z uwzględnieniem elektronizacji oraz RODO

Zobacz więcej

Zarządzanie emocjami i stresem w pracy

Zobacz więcej

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kontekście zmian podatkowych obowiązujących od 1 stycznia 2018 roku

Zobacz więcej

Zarządzać lepiej (inaczej) niż dotąd

Zobacz więcej

Zapewnienie bezpieczeństwa w małych firmach budowalnych

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne w kontekście realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE.

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne od podstaw dla wykonawców i zamawiających

Zobacz więcej

Zamówienia publiczne dla Wykonawców. Zasady przygotowania konkurencyjnej oferty przetargowej

Zobacz więcej