SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Zarządzanie emocjami w sytuacjach problemowych.

CELE SZKOLENIA

Rozwinięcie zasobów i możliwości pomocnych w procesie zmiany reakcji na stresujące sytuacje w pracy i życiu osobistym. Wypracowanie pozytywnego podejścia do samego siebie i innych z akceptacją i empatią.

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie dedykujemy szczególnie osobom, które na co dzień odpowiadają za budowanie relacji z innymi,  tworzenie skutecznych zespołów, a także własny, harmonijny rozwój.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia:
– rozwiną umiejętność zarządzania emocjami, radzenia sobie z sytuacją
problemową w sposób pozwalający na wykorzystywanie potencjału tkwiącego w sporze,
– poznają metody dzięki którym łatwiej im będzie rozwiązywać problemy a w sytuacjach emocjonalnie trudnych pozwolą zachować dobre relacje pomiędzy stronami,

– zyskają wiedzę, która pomoże im w budowaniu długotrwałej odporności psychicznej na stres i pewność siebie.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Wpływ osobowości na relacje międzyludzkie.
  2. Zdolności przywódcze – cechy przywódcy, rodzaje liderów.
  3. Podejmowanie decyzji i praca w zespole.
  4. Konflikt interesów – komunikacja w sytuacjach konfliktowych, wyrażanie własnych emocji.
  5. Podejście do problemów – neurotyczne, stereotypowe i twórcze.
  6. Komunikacja niewerbalna – analiza intencji człowieka, wykrywanie symptomów kłamstwa.
  7. Stres – jak sobie z nim radzić.