Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Kompleksowa obsługa w zakresie ochrony danych osobowych


W odpowiedzi na zapotrzebowanie opracowaliśmy szczegółowe, a przede wszystkim skuteczne działania mające na celu edukację w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w firmie.

Kontakt: Aleksandra Kiełbratowska Menedżer działu zarządzania bezpieczeństwem SEKA S.A. tel.: 506 279 187 e-mail: aleksandra.kielbratowska@seka.pl

Kompleksowe usługi dostosowane do specyfiki i potrzeb.

 1. Audyty bezpieczeństwa.
 2. Wdrażanie systemów / polityki bezpieczeństwa.
 3. Tworzenie dokumentacji.
 4. Szkolenia.
 5. Outsourcing IODO.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą lub publiczną przetwarza dane osobowe. 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, który nakłada na jednostki organizacyjne szereg nowych obowiązków.

Nasze działania oparte są na pięciu modułach:

MODUŁ I: AUDYT OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
MODUŁ II: WDROŻENIE DOKUMENTACJI
MODUŁ III: SZKOLENIA Z ZAKRESU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
MODUŁ IV: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
MODUŁ V: REPREZENTOWANIE PODCZAS KONTROLI UODO

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA Z OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zobacz też:
bhp i ppoz seka sa 100x40szkolenia zawodowe seka sa 100x40prawo pracy i ubezpieczen spolecznych seka sa 100x40kursy komputerowe seka sa 100x40pierwsza pomoc seka sa 100x40ochrona srodowiska seka sa 100x40rekrutacje i zatrudnienie seka sa 100x40szkolenia miekkie seka sa 100x40
kursy metodyczne seka sa 100x40srodki ochrony roslin seka sa 100x40rachunkowosc i finanse seka sa 100x40prawo zamowien publicznych seka sa 100x40

 

 

Zapraszamy do odwiedzenia: Facebook | LinkedIn | YouTube | Twitter | Google | Magazyn SEKA


Województwo *

1 Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j. z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2019.2460 t.j. z późn. zm.)


This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest SEKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Paca 37, 04-036 Warszawa;
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@seka.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przesyłania informacji handlowych lub w celach marketingowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych oraz art. 2 i 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.);
 • odbiorcą danych, poza Administratorem, są podmioty z nim współpracujące, które wspierają nas w naszej działalności, w szczególności zapewniają wsparcie techniczne dla wewnętrznych systemów IT,
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu żądania ich usunięcia;
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych,
 • dane nie będą przekazywane do państw trzecich,
 • pozyskane dane pochodzą ze źródeł publicznie dostępnych,
 • dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

#iodo #DaneOsobowe #InspektorDanychOsobowych #rodo #StrażnikDanych #ObowiązkiIODO #ObowiązkiInspekroraDanych #InspektorOchronyDanych #InspektorOchronyDanychOsobowych #BezpieczeństwoPrzedsiębiorcy #ProcesyBezpieczeństwa #bezpieczeństwoInformacji #WymaganiaFormalneInspektoraDanych #UsługaInspektoraDanych #SzkoleniazRODO #RODOszkolenie #RODOinspektor #InspekcjaDanychOsobowych #ZezwolenieNaKontakt #dpo #DataProtectionOfficer #DanewOrganizacji #DoradcaAdministracji #RozporządzenieoOchronieDanychOsobowych #UstawaoDanychOsobowych #ObowiązkiInspektoraDanyh #ObowiązkiDPO #ProcesyInformatyczne #AnalizaRyzyka #audyt #AudytWewnętrzny #AudytZewnętrzny #AudytRODO #RODOwHumanResources #RODOwPraktyce #RODOelearning #PowierzenieDanych #PowierzenieFunkcjiInspektora