Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Obowiązkowe badania lekarskie

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za system zarządzania BHP w zakładzie pracy. Do jego zadań należy między innymi wyznaczenie osoby, której zadaniem będzie nadzór nad przestrzeganiem terminów badań lekarskich.

Zgodnie z przepisami kodeksu pracy pracodawca jest zobowiązany do ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

Uwaga! Pracodawca, który dopuści pracownika do pracy bez aktualnych badań podlega karze grzywny!
Dlatego tak ważnie jest zadbanie o terminowe wykonywanie wszystkich obowiązkowych badań lekarskich.

Rodzaje badań:
Badania wstępne – Badaniom tym podlegają osoby przyjmowane do pracy
Badania okresowe – Każdy pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. Ich częstotliwość ustala lekarz w zależności od warunków pracy i stanu zdrowia pracownika
Badania kontrolne – Badania wykonywane w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni spowodowanej chorobą.

Teraz nie musisz pamiętać o terminach!

W ramach obsługi kadrowo-płacowej uruchamiamy nową usługę: outsourcing badań lekarskich.
Odciążamy naszych klientów od kolejnych obowiązków. Całościowo zarządzamy obsługą skierowań, monitoringiem ważności badań i nadzorem nad ich terminowym wykonywaniem.

Pełen zakres usługi:

  • wystawianie skierowań na badanie lekarskie (wstępne, okresowe i kontrolne),
  • monitorowanie ważności badań na podstawie bazy pracowników otrzymanej od klienta,
  • prowadzenie rejestru i zarządzanie bazą danych w celu nadzorowania terminów realizacji badań medycyny pracy w celu zachowania ciągłości i aktualności badań lekarskich pracowników,
  • wysyłanie podpisanych skierowań na e-maile pracowników z instrukcją postępowania,
  • przyjmowanie od pracowników, w formie elektronicznej, skanów wystawionych zaświadczeń lekarskich po odbytych badaniach.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!
Odpowiemy na Twoje wszelkie pytania.
tel.: +48 22 517 88 23
e-mail: kadryplace@seka.pl