Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ABC przedsiębiorczości w procesie zarządzania firmą

CELE SZKOLENIA

Zdobycie praktycznych umiejętności z obszaru przedsiębiorczości oraz rachunkowości

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie rekomendowane jest zwłaszcza dla osób, które planują  założyć własną działalność  oraz dla  tych którzy już  prowadza  własne przedsiębiorstwo lub są decyzyjni.

KORZYŚCI

Dzięki szkoleniu uczestnicy będą wiedzieć:

– jakie obowiązki ma osoba rozpoczynająca działalność gospodarczą,

– jakie zobowiązania podatkowe wynikają z działalności,

– jak dokumentować zdarzenia w obrocie gospodarczym,

– jakie sankcje stosują nadzorcze instytucje państwowe za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

 

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Działalność gospodarcza – aspekty prawne, podstawy prawne prowadzenia działalności gospodarczej.
2. Formy organizacyjne działalności gospodarczej( Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, Spółka cywilna, Spółki osobowe: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, Spółki kapitałowe: z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjna).
3. Źródła pozyskiwania informacji gospodarczej: Internet, Lokalne instytucje prywatne i rządowe wspierające rozwój przedsiębiorczości, Fachowa prasa i literatura dla przedsiębiorców.
4. Pozyskiwanie funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej(dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, inne dofinansowania na rozwój własnej firmy(dotacje unijne), kredyty, leasingi).
5. Podatki w działalności gospodarczej:
– Podatek od towarów i usług (VAT),
– Podatek dochodowy od osób fizycznych,
– Inne należności publiczno-prawne.
6. Wybór formy opodatkowania:
– Zasady ogólne – skala podatkowa,
– Zasady ogólne – podatek liniowy,
– Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
– Karta podatkowa.
7. Rozliczenia publiczno – prawne (Urząd Skarbowy, ZUS):
8. Dokumenty i dowody księgowe:
– Wymogi stawiane dokumentom księgowym,
– Wypełnianie faktury, rachunków, delegacji pracowniczych i innych dokumentów księgowych, wypełnianie przelewów do ZUS-u i Urzędu Skarbowego
9. Ewidencja przychodów – podstawa ustalania podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (ryczałt ewidencjonowany):
– Zasady prowadzenia ewidencji przychodów,
– Obliczanie przychodów, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego,
– Zasady rozliczeń z urzędem skarbowym,
10. Księga przychodów i rozchodów jako podstawa ustalania podatku dochodowego na zasadach ogólnych
– Podstawa opodatkowania, zasady prowadzenia KPIR,
– Obliczanie dochodu, podstawy opodatkowania i podatku dochodowego oraz zasady rozliczeń z urzędem skarbowym,
11. Ewidencje w firmie:
– Ewidencja środków trwałych,
– Ewidencja wyposażenia,
– Ewidencja pracowników,
– Ewidencja przebiegu pojazdów,
12. Deklaracje podatkowe
– Deklaracja podatkowa dla podatku od towarów i usług VAT-7,
– Pozostałe deklaracje podatkowe.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline