Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Aktualne zasady gospodarowania odpadami – obowiązki przedsiębiorców

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie aktualnych przepisów dotyczących gospodarowania odpadami.
Zdobycie praktycznych umiejętności  właściwego prowadzenia ewidencji i sprawozdawczości odpadowej oraz przygotowania się do kontroli WIOŚ i UM.

ADRESACI SZKOLENIA

pracownicy przedsiębiorstw odpowiedzialni za ochronę środowiska, biura księgowe, specjaliści ds. ochrony środowiska

KORZYŚCI

Zdobycie wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami zgodnie z aktualnymi przepisami prawa. Nabycie  umiejętności samodzielnego prowadzenia obowiązków sprawozdawczo – ewidencyjnych. Uzyskanie umiejętności przygotowania się do kontroli WIOŚ i UM. Podniesienie kompetencji w zakresie znajomości przepisów prawa.

ZAKRES TEMATYCZNY

  1. Omówienie zmian wynikających z wejścia w życie nowej ustawy o odpadach.
  2. Zasady gospodarowania poszczególnymi kategoriami odpadów. Terminy planowanych zmian, plany w zakresie BDO. Magazynowanie oraz transport odpadów w tym niebezpiecznych.
  3. Decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami. Praktyczne sposoby gospodarowania odpadami w firmie.
  4. Prowadzenie właściwej ewidencji i sprawozdawczości odpadów w przedsiębiorstwie: karty przekazania odpadu, karty ewidencji odpadu, roczne sprawozdania.
  5. Przygotowanie do kontroli WIOŚ i UM w aspekcie gospodarowania odpadami. Sankcje karne wynikające z nowej ustawy o odpadach.
  6. Pytania, dyskusja i konsultacje indywidualnych problemów.

Terminy szkolenia

3