SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Automotywacja i zapobieganie rutynie

CELE SZKOLENIA

 • poznanie technik motywowania siebie i walki z nawykami.
 • umiejętność praktycznego zastosowania strategii motywowania siebie.
 • rozumienie specyfiki i różnorodności motywatorów w kontekście różnych stylów społecznych.
 • umiejętność efektywnego radzenia sobie z nawykami.
 • praktyczne ćwiczenie technik moderowania pracy

ADRESACI SZKOLENIA

osoby zainteresowane zwiększeniem samoświadomości w zakresie budowania automotywacji i umiejętności motywowania innych oraz poznaniem sposobów na to jak kierować swoim nastawieniem i poprawić efektywność osobistą.

KORZYŚCI

Uczestnik po ukończeniu szkolenia :

Poszerzy świadomość źródeł własnej inspiracji
Rozpocznie lub wzmocni proces dążenia do samorealizacji
Pozna metody stałego zwiększania stopnia zadowolenia z podejmowanych działań

ZAKRES TEMATYCZNY

1.     Pojęcie motywacji:

 •  zachowania motywowane,
 • motywowanie zewnętrzne i wewnętrzne,
 •   krótki przegląd praktykowanych koncepcji motywacji.

2.     Automotywacja:

 • umiejętność stawiania celów, czyli podejmowania decyzji, co chce się osiągnąć,
 • przystąpienie do zaplanowanych działań,
 • fundament motywacji, czyli warunki utrzymania określonego kierunku mimo pojawiających się przeszkód.

3.     Kontrolowanie własnych emocji:

 • wpływ autorozmowy na uczucia (postrzeganie sytuacji i jej interpretacja),
 • obrany kierunek zachowań,
 • sposoby radzenia sobie z demotywacją.

4.     Bycie zmotywowanym jako podstawowy warunek motywowania innych:

 • cechy i umiejętności skutecznego motywatora,
 • zakres możliwości motywowania innych.

5.     Motywowanie jako efekt prawidłowego pełnienia określonych funkcji przez przywódcę, m.in.: planowania, inicjowania, kontrolowania i wspierania, informowania i oceniania.

6.     Motywowanie a osobowość:

 • przełożonego,
 • podwładnych,
 • optymalne relacje w odniesieniu do sytuacji.

7.     Zasady skutecznej komunikacji i budowanie relacji

8.     Określenie osobistych umiejętności: samoocena, automotywacja, typ osobowości.