SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BDO – obowiązkowa praktyka od 2020r.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.

ADRESACI SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
  • specjaliści ds. ochrony środowiska
  • specjaliści ds. gospodarki odpadami
  • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
  • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

KORZYŚCI

Korzyści:

  • szkolenie przybliży zmiany prawne z lipca 2019 r. i umożliwi przygotowanie się do nich,
  • dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach, udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności,
  • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Najważniejsze informacje o systemie BDO:

Informacje ogólne

·         Jakie będą ułatwienia dla przedsiębiorców

·         Prawidłowa klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów

·         Kto odpowiada za odpady

·         Kogo obowiązuje BDO a kto może być zwolniony z prowadzenia ewidencji

·         Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów

Omówienie głównych modułów systemu:

·         Moduł rejestracji

·         Moduł ewidencji

·         Moduł sprawozdawczy

Omówienie modułu ewidencji i sprawozdawczości odpadów:

·         Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją

·         Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO

·         Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., do bieżącej ewidencji

·         Administracyjne kary pieniężne

·         Karta przekazania odpadów

·         Karta ewidencji odpadów

·         Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

·         Karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

·         Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

·         Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

·         Karta przekazania odpadów komunalnych