Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

BDO – obowiązkowa praktyka od 2020r.

CELE SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy, kwalifikacji i praktycznych umiejętności stosowania przepisów prawa ochrony środowiska, w szczególności praktyki korzystania z rejestru BDO.

ADRESACI SZKOLENIA

Adresaci szkolenia:

  • pracownicy przedsiębiorstw prywatnych
  • specjaliści ds. ochrony środowiska
  • specjaliści ds. gospodarki odpadami
  • osoby zajmujące się kwestiami środowiskowymi oraz sporządzające sprawozdania środowiskowe
  • wszystkie osoby zainteresowane omawianą podczas szkolenia tematyką.

KORZYŚCI

Korzyści:

  • szkolenie przybliży zmiany prawne z lipca 2019 r. i umożliwi przygotowanie się do nich,
  • dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach, udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom na zdobycie cennych praktycznych umiejętności,
  • uczestnicy mają możliwość konsultowania indywidualnych problemów z którymi spotykają się w swojej pracy.

ZAKRES TEMATYCZNY

Najważniejsze informacje o systemie BDO:

Informacje ogólne

·         Jakie będą ułatwienia dla przedsiębiorców

·         Prawidłowa klasyfikacja odpadów zgodnie z katalogiem odpadów

·         Kto odpowiada za odpady

·         Kogo obowiązuje BDO a kto może być zwolniony z prowadzenia ewidencji

·         Generowanie potwierdzenia niezbędnego dla transportu odpadów

Omówienie głównych modułów systemu:

·         Moduł rejestracji

·         Moduł ewidencji

·         Moduł sprawozdawczy

Omówienie modułu ewidencji i sprawozdawczości odpadów:

·         Ewidencjonowanie odpadów wytwarzanych w instalacji i poza instalacją

·         Wniosek o wpis/aktualizację wpisu do rejestru BDO

·         Bezpośredni dostęp organów kontrolnych, w tym WIOŚ, ITD., do bieżącej ewidencji

·         Administracyjne kary pieniężne

·         Karta przekazania odpadów

·         Karta ewidencji odpadów

·         Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych

·         Karta zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

·         Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji

·         Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych

·         Karta przekazania odpadów komunalnych