SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo na stanowiskach pracy zagrożonych wybuchem

CELE SZKOLENIA

zdobycie wiedzy oraz umiejętności, niezbędnych do wykonywania bezpiecznej pracy na stanowiskach zagrożonych wybuchem

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie kierowanie jest do pracowników firm, w których występują stanowiska pracy zagrożonych wybuchem

KORZYŚCI

zdobycie wiedzy dotyczącej zagrożeń na stanowiskach zagrożonych wybuchem oraz nabycie praktycznych umiejetnosci ograniczania tych zagrożeń.

ZAKRES TEMATYCZNY

.