SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Bezpieczeństwo pracy z chemikaliami

CELE SZKOLENIA

Nabycie wiedzy w zakresie bezpiecznego stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin

Szkolenie, na którym od strony praktycznej zaprezentowane zostaną zagadnienia związane z obrotem chemikaliami oraz ich bezpiecznym stosowaniem w zakładach pracy, uczelniach, szkołach i innych instytucjach

ADRESACI SZKOLENIA

Osoby, które w swojej codziennej pracy mają kontakt z substancjami chemicznymi.

KORZYŚCI

Nabycie umiejętności bezpiecznej pracy z substancjami chemicznymi.

ZAKRES TEMATYCZNY

1. Klasyfikacja substancji chemicznych i ich mieszanin. Karta charakterystyki jako podstawowe źródło informacji.
2. Bezpieczeństwo i higiena pracy ze stosowanymi w zakładzie chemikaliami.
3. Przechowywanie i magazynowanie chemikaliów.
4. Pierwsza pomoc w wypadkach z chemikaliami.
5. Ochrona przeciwpożarowa w związku z zagrożeniami chemicznymi.