Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Ochrona środowiska – obowiązki przedsiębiorców z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach

CELE SZKOLENIA

Cele szkolenia: Nabycie wiedzy związanej z ochroną środowiska dotyczącej:

– podstawowych aktów prawnych regulujących kwestie ochrony środowiska

– kluczowych definicji środowiskowych

– terminów składania sprawozdań

– zasad funkcjonowania systemu BDO oraz KOBiZE

 

ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest dla podmiotów korzystających ze środowiska, osób zajmujących się ochroną środowiska w przedsiębiorstwach, osób chcących nabyć wiedzę w zakresie terminów sprawozdawczości, rejestrów czy baz danych związanych ze środowiskiem.

KORZYŚCI

Uczestnicy szkolenia poznają obowiązki środowiskowe dotyczące podmiotów gospodarczych, zaktualizują swoją wiedzę w zakresie najnowszych zmian, poznają terminy realizacji  głównych obowiązków środowiskowych oraz nabędą wiedzę dotyczącą podstawowych definicji środowiskowych.

ZAKRES TEMATYCZNY

 1. Podstawy prawne w ochronie środowiska
 2. Rodzaje decyzji i pozwoleń
 3. Odpady
  – Definicja odpadu, odpady komunalne, odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne
  – Zasady magazynowania odpadów
  – Ewidencja odpadów
  – Sprawozdania odpadowe
  – Odbiorcy odpadów
 4. Zasady funkcjonowania systemu BDO
 5. Wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
  – Instalacje, których emisja wymaga zgłoszenia lub pozwolenia
  – CRO
  – Opłaty za emisje do powietrza
 6. Zasady funkcjonowania systemu KOBiZE
 7. Opłaty za korzystanie ze środowiska
 8. OPAKOWANIA
  – Wprowadzanie opakowań
  – Ewidencja i sprawozdawczość
 9. BATERIE I SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
  – Wprowadzanie
  – Ewidencja i sprawozdawczość
 10. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

Terminy szkolenia

1