SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Do kogo skierowane są usługi?

Projekty-unijne-200x200-SEKANasza oferta adresowana jest do wszystkich instytucji, które zamierzają pozyskać środki finansowe z Unii Europejskiej na szkolenia oraz które już realizują projekty szkoleniowe współfinansowane ze środków unijnych. Mogą to być zarówno przedsiębiorstwa, jak i organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie itp.

Zasadniczym celem tego typu projektów, zwanych projektami miękkimi – współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny jest inwestycja w człowieka, jego potencjał i rozwój. Dofinansowanie tego typu przedsięwzięć wynosi z reguły 100% wartości wszystkich zaplanowanych działań.

Korzyści

Współpraca z nami gwarantuje instytucjom korzystającym z naszych usług następujące korzyści:

  • profesjonalizm działania – sprawnie przeprowadzimy klienta przez procedurę składania i rozliczenia wniosków na realizację projektów,
  • kompleksowość usługi – doradztwo, przygotowanie wniosku i realizacja projektu unijnego zrealizujemy w ramach jednej usługi,
  • oszczędność czasu – to my przejmiemy obowiązek śledzenia wytycznych do wniosku i zapoznawania się z wieloma dokumentami i procedurami unijnymi,
  • oszczędność pieniędzy – klient nie będzie musiał zatrudniać kilku specjalistów do opracowania wniosku, zarządzania projektem i przygotowania go do kontroli,
  • fachowość informacji – zapoznamy klienta z najczęściej popełnianym błędami podczas realizacji projektów unijnych, w tym dot. zasady konkurencyjności, kwalifikowalności wydatków, kwalifikowalności uczestników,
  • wsparcie merytoryczne – współpracujemy z najlepszymi ekspertami w dziedzinie funduszy UE, co gwarantuje merytoryczność i skuteczność naszych działań.

NAJBLIŻSZE SZKOLENIA