SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

II. PROJEKTY INWESTYCYJNE

  • analiza dokumentacji oraz profilu działalności pod względem możliwości pozyskiwania dotacji z funduszy europejskich,
  • koncepcja projektu – wskazanie rozwiązań na skuteczne aplikowanie.

  • opracowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z kompletną dokumentacją aplikacyjną,
  • przygotowanie studiów wykonalności, oceny oddziaływania na środowisko, biznesplanów.

  • sporządzanie raportów finansowych,
  • sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz sprawozdania końcowego,
  • doradztwo w procesie prowadzenia inwestycji,
  • doradztwo w zakresie promocji i wizualizacji projektu,
  • przedkładanie dokumentacji do właściwej Instytucji Wdrażającej,
  • opracowywanie pełnej korespondencji na kierowane zapytania ze strony wszystkich organów wdrażających.