SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

I. PROJEKTY SZKOLENIOWE

 • przygotowanie we współpracy z Klientem analizy interesariuszy, problemów, celów i strategii aplikowania o dofinansowanie,
 • ustalenie harmonogramu pracy,
 • przygotowanie uzasadnienia dla realizacji projektu,
 • opracowanie struktury zarządzania projektem,
 • wykonanie opisu rezultatów projektu,
 • opracowanie harmonogramu działań,
 • przygotowanie szczegółowego kosztorysu projektu.

 • przygotowanie Wniosku aplikacyjnego w oparciu o dokumentacji,
 • sprawdzenie poprawności formalno-prawnej dostarczonych przez Klienta załączników,
 • złożenie Wniosku we właściwej Instytucji Wdrażającej.

 • udzielanie odpowiedzi na ewentualne pytania Instytucji Wdrażającej,
 • uczestnictwo w procesie negocjacji budżetowych,
 • dokonywanie ewentualnych zmian w projekcie przed podpisaniem umowy.

 • zarządzanie realizacją projektu,
 • realizacja zadań zgodnie z harmonogramem,
 • rozliczanie finansowe i merytoryczne projektu.