Pliki cookies

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Zaakceptuj, jeśli chcesz dalej korzystać ze strony.

Jeśli widzisz ten popup zbyt często, sprawdź czy masz włączoną akceptację plików cookies w swojej przeglądarce.

Polityka prywatności

Akceptuję
SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Nadzór BHP

 

Outsourcing usług bhp w SEKA S.A. to gwarancja eksperckiego doradztwa oraz kompleksowego nadzoru bhp. Działamy na terenie całego kraju, więc nasze usługi możemy elastycznie dopasować do indywidualnych potrzeb bez ryzyka utraty jakości. Wybierając nas mogą skupić się Państwo na podstawowym profilu swojej działalności. My zajmiemy się kwestiami bhp co z pewnością przełoży się na bezpieczeństwo i efektywność Państwa biznesu.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy. Z punktu widzenia pracodawcy przeniesienie realizacji tych obowiązków na wyspecjalizowany podmiot zewnętrzny niesie ze sobą wiele korzyści do których należą między innymi optymalizacja kosztów i gwarancja profesjonalizmu. 

Kompleksowy nadzór bhp w Seka S.A.
Dlaczego warto:

 • zmniejszenie kosztów kadrowych obsługiwanej firmy,
 • ogólnopolski zasięg – możliwość realizacji usług w placówkach terenowych klienta,
 • możliwość wsparcia dla etatowych pracowników służby bhp (zastępstwa w sytuacjach losowych, konsultacje),
 • profesjonalizm potwierdzony certyfikatami ISO 9001 oraz kompetencji szkoleniowych nadanych przez CIOP-PIB,
 • fachowość ekspertów stale weryfikujących i podnoszących swoje kwalifikacje.
 • szybkie rozwiązywanie nietypowych problemów z udziałem osób spotkały się z podobnymi zagadnieniami w innych przedsiębiorstwach,
 • niezwłoczny udział w ustaleniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika, niezależnie od miejsca zdarzenia,
 • możliwość łatwiej wymiany specjalisty na innego w razie potrzeby klienta.

Zakres usług:

W ramach stałej umowy pełnimy zadania w ramach nadzoru bhp w formie zapewniającej przestrzeganie przez zleceniodawcę wymogów przepisów prawa pracy i licznych rozporządzeń, w tym przede wszystkim:

 • Bieżące doradztwo w zakresie interpretacji przepisów.
 • Przeprowadzanie systematycznych kontroli stanu warunków pracy.
 • Opracowywanie dokumentacji powypadkowej.
 • Udział w reprezentowaniu klienta przed organami kontroli państwowej nad warunkami pracy (pip, pis, udt i inne).
 • Przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej z obszaru bhp.
Szkolenia BHP

Oferujemy naszym klientom przeprowadzenie obowiązkowych szkoleń BHP zarówno wstępnych jak i okresowych.

Audyt warunków pracy

Gwarantujemy kompleksowość przeprowadzanych przez nas analiz ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych przepisów nie zależnie od charakteru prowadzonej przez Państwa działalności.

 • Audyt warunków pracy obejmuje całościową analizę stanowisk pracy z uwzględnieniem ewentualnych zagrożeń, zakładowej dokumentacji BHP i sprawności działania procedur. Na zakończenie sporządzany jest raport wskazujący potencjalne zagrożenia, proponowane procedury i zmiany standardów.
 • Audyt systemów zarządzania polega na sprawdzeniu zgodności stosowanych rozwiązań i procedur z wymogami obowiązującej w Polsce normy PN 18001:2004 oraz innych przepisów. Przeprowadzona analiza pozwoli pracodawcy na wprowadzenie niezbędnych zmian bez konieczności niejednokrotnie skomplikowanych norm prawnych
Ocena ryzyka zawodowego

Odpowiedzialność za przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy spoczywa pracodawcy. W ramach naszych usług przeprowadzamy odpowiednie analizy.

Ocena obejmuje:

 • Zgromadzenie informacji na temat charakteru i specyfiki stanowiska pracy oraz występujących czynników zagrożenia.
 • Określenie czynności mających na celu eliminację lub przynajmniej ograniczenie zagrożeń przez zastosowanie odpowiednich środków ochronnych takich jak: odzież, maski, klimatyzacja czy przerwy w pracy.
 • Sporządzenie dokumentacji.
Postępowania powypadkowe

Przeprowadzamy czynności powypadkowe w ramach zespołu powołanego przez zleceniodawcę.

Działania obejmują:

 • oględziny miejsca wypadku,
 • kontakt ze służbami państwowymi,
 • konsultacje z lekarzami,
 • opracowanie protokołów i kart,
 • proponowanie zaleceń profilaktycznych,
 • dokumentacje dla ZUS i GUS.
 • opracowanie dokumentacji przekrojowej, dla celów profilaktyki, na podstawie danych kilkuletnich.
Dodatkowe usługi bhp
 • ocena maszyn i urządzeń w zakresie dostosowania ich do minimalnych wymagań,
 • opracowywanie norm przydziału odzieży i obuwia roboczego, odzieży ochronnej i sprzętu ochrony indywidualnej. Dobór odzieży,
 • pomoc w opracowywaniu instrukcji bhp dla maszyn, urządzeń technicznych i procesów pracy,
 • opracowywanie planów BIOZ przy wykonywaniu prac na budowach,
 • pomiary elektryczne,
 • obliczanie wydatku energetycznego pracowników.
Obsługa PPOŻ.

Świadczymy pomoc dla firm i instytucji w zakresie wykonania zadań i obowiązków dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Nasi eksperci zaproponują i wykonają działania pozwalające na spełnienie przez Państwa firmę wymogów wynikających z obowiązujących przepisów.

Wykonujemy:

 1. opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego,
 2. ocena zagrożenia wybuchem,
 3. opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 4. organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych,
 5. przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej,
 6. opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.,
 7. opracowanie scenariuszy pożarowych,
 8. opracowanie planów ewakuacyjnych,
 9. określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.,
 10. przeglądy konserwacyjne gaśnic oraz hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych.
 11. audyt PPOŻ.

Pełny zakres wsparcia

Outsourcing nadzoru bhp w ramach umowy z Seka to gwarancja spokoju dla przedsiębiorstwa, a także komfortu i bezpieczeństwa dla jego pracowników. Nasz zespół specjalistów prowadzi nadzór bhp w ramach pełnego wsparcia, a jego członkowie zostają oddani do pełnej dyspozycji przedsiębiorstwa.

Doskonale wiemy na czym polega pełnowartościowy nadzór bhp i naszym zadaniem jest jego szybkie wdrożenie i prowadzenie z uwzględnieniem wszystkich aktualnie obowiązujących norm prawnych. Nasza oferta skierowana jest do przedsiębiorstw prowadzących dowolny rodzaj działalności, ponieważ doskonale znamy specyfikę prawną każdej branży, a także wymogi dotyczące bezpieczeństwa na wszystkich stanowiskach pracy. Zapewniamy bezpieczeństwo, doradzamy i ograniczamy ryzyko do minimum. Dbamy o interesy naszych klientów.

W ramach umowy przeprowadzamy regularne audyty dotyczące warunków pracy, doradzamy pracodawcom jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy, przeprowadzamy fachowe szkolenia i oceniamy ryzyko zawodowe. Podpowiadamy, jakie przedsięwzięcia z zakresu bhp są konieczne i uzasadnione ekonomicznie, kontrolujemy również, czy we wszystkich instrukcjach pracy znalazły się właściwe elementy bhp.

Prośba o kontakt - zapytanie ofertowe

Zgoda na kontakt

9 + 13 =

Skontaktuj się z nami!

Kompleksowy nadzór bhp w SEKA S.A.
Masz pytania? Zadzwoń do nas!
Elastycznie dostosujemy się do Twoich indywidualnych potrzeb.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń do nas!

Wybierz temat lub oddział SEKA S.A.

Infolinia
Infolinia

+48 22 517 88 88

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Dział handlowy
Dział handlowy

+48 22 517 88 66

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Białystok
Oddział Białystok

+48 85 871 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bielsko-Biała
Oddział Bielsko-Biała

+48 33 300 10 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Bydgoszcz
Oddział Bydgoszcz

+48 52 522 57 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gdańsk
Oddział Gdańsk

+48 58 732 08 80

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Gorzów Wlkp.
Oddział Gorzów Wlkp.

+48 95 737 46 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Katowice
Oddział Katowice

+48 32 700 22 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kielce
Oddział Kielce

+48 41 230 98 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Koszalin
Oddział Koszalin

+48 94 721 42 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Kraków
Oddział Kraków

+48 12 203 19 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Łódź
Oddział Łódź

+48 42 280 10 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Lublin
Oddział Lublin

+48 81 464 16 30

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Olsztyn
Oddział Olsztyn

+48 89 679 94 40

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Poznań
Oddział Poznań

+48 61 624 02 60

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Rzeszów
Oddział Rzeszów

+48 17 717 65 20

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Szczecin
Oddział Szczecin

+48 91 88 19 500

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Warszawa
Oddział Warszawa

+48 22 517 88 50

Jesteśmy online

Jesteśmy offline

Oddział Wrocław
Oddział Wrocław

+48 71 738 38 00

Jesteśmy online

Jesteśmy offline