SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

Magazyn SEKA

Magazyn SEKA, to kwartalnik wydawany przez naszą spółkę od 2014 r. Jego ideą jest promowanie wiedzy o najnowszych trendach w obszarze bezpiecznych warunków pracy, ochrony środowiska oraz szkoleń. Na łamach magazynu prezentujemy także wywiady z naszymi ekspertami oraz zaproszonymi gośćmi.

Magazyn SEKA jest też okazją do zaprezentowania wydarzeń z życia naszej firmy, do uczestnictwa w których zapraszamy Państwa serdecznie. Stanowią one możliwość spotkania nie tylko na łamach pisma, ale również podczas różnego rodzaju spotkań o charakterze szkoleniowym czy biznesowym. Gorąco liczymy, że lektura naszych magazynów stanie się dla Państwa z jednej strony okazją do pogłębienia zawodowej wiedzy, ale także formą miłego spędzenia czasu na lekturze ciekawych artykułów.

Magazyn SEKA 4 (22) 2019

Ochrona przeciwpożarowa w firmie to temat przewodni najnowszego wydania magazynu SEKA. Podjęliśmy go, mając na uwadze nie tylko fizyczne, lecz także ekonomiczne bezpieczeństwo pracowników. Wychodzimy bowiem z założenia, że zdecydowanie lepiej jest „zapobiegać niż leczyć” – czyli zalecamy przeciwdziałanie pożarom, które często zabierają życie, niszczą zakład i miejsca pracy.

Magazyn SEKA zawiera zbiór przykładów z życia codziennego naszych ekspertów oraz klientów. To również praktyczne porady i studia przypadków, które pomagają w codziennej aktywności biznesowej setkom firm, z którymi współpracujemy. Dzielenie się z naszymi czytelnikami wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami stawiamy sobie jako cel nadrzędny.

Kolejnym ważnym tematem, który powinien zostać zauważony w praktyce biznesowej, jest ochrona środowiska – nie tylko z powodu jej coraz większej medialności, ale również dlatego, że dotyczy nas wszystkich, bez względu na to, gdzie pracujemy, mieszkamy, odpoczywamy. Oddziaływanie naszych przedsiębiorstw, firm, zakładów na środowisko jest duże. Suma wszystkich negatywnych mikrodziałań składa się na efekt końcowy w postaci globalnie złego stanu powietrza, wody, gleby itd. W magazynie SEKA podejmujemy ten temat, podkreślając jednak pozytywne znaczenie ochrony środowiska dla biznesu. Wiemy, że zaangażowanie przedsiębiorców zapewnia nie tylko realne oszczędności, ale również zyski, wśród których warto wymienić budowanie pozytywnego wizerunku w oczach klientów i partnerów biznesowych.
Zapraszam do lektury najnowszego wydania magazynu SEKA!

Dziękujemy, że są Państwo z nami.

 

 

prezes zarządu SEKA S.A.
Maciej Sekunda

 

Magazyn SEKA 4/2015

Zapisz się na nasz newsletter!