SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

ZAKRES OFERTY BHP I PPOŻ.

Świadczymy wysoko wyspecjalizowane usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy poprzez sprawowanie stałego nadzoru nad warunkami pracy, jako służba zewnętrzna (outsourcing) i etatowa. W naszej działalności wykonujemy wszelkie czynności wynikające z obowiązujących przepisów, zarówno w ramach umów stałych (usługa kompleksowa), jak jednorazowych zleceń.

Kompleksowość

Służbą bhp obejmujemy wszystkie zakłady wskazane przez klienta, także takie, w których pracownik etatowy nie chce podjąć zatrudnienia.

Całodobowy nadzór

Zapewniamy całodobowy nadzór oraz stałe zastępstwo w razie choroby i urlopów, co znacznie zmniejsza koszty zatrudnienia ponoszone przez pracodawcę.

Dostępność

Gwarantujemy dostępność do świadczonych usług na tym samym, wysokim poziomie – jest to szczególnie istotne w przypadku, gdy konieczne staje się fachowe reprezentowanie pracodawcy.

Aktywny udział

Bierzemy aktywny udział w ustalaniu okoliczności zdarzenia i opracowanie dokumentacji w razie wystąpienia wypadku pracownika.

Nadzór

Poziom naszych usług jest stale weryfikowany przez wewnętrzny Dział Nadzoru, w firmach o strukturze sieciowej nad jednolitym poziomem wdrażania procedur czuwają koordynatorzy.

Szkolenia BHP

Prowadzimy szkolenia bhp w placówkach terenowych klienta, nie ma więc konieczności delegowania nowego pracownika do centrali lub etatowego behapowca do oddziału.

Jesteśmy cenieni za:

  • dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy naszych klientów na terenie całej Polski. Zapewniamy to poprzez udział naszych specjalistów z oddziałów i przedstawicieli terenowych prowadzących działalność w ponad 25 miastach,
  • naszych specjalistów, którzy posiadają najwyższe kwalifikacje, odpowiadające wymogom zewnętrznej służby bhp,
  • wysokie standardy działania, poparte wdrożonym systemem jakości zgodnym z ISO 9001:2015,
  • organizację służby bhp w dużych zakładach pracy, posiadających oddziały na terenie kraju. Do bezpośredniej współpracy z pracodawcą wyznaczany jest koordynator, nadzorujący pracę specjalistów w terenie.

Zapisz się na nasz newsletter!