SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Tryb stosowania kary porządkowej

Tryb stosowania kary porządkowej

Pracodawca ma prawo ukarać pracownika nakładając na niego karę upomnienia lub karę nagany. Powinien jednak pamiętać, że w tego typu postępowaniu obowiązuje go określona procedura zawarta w Kodeksie pracy. Przy stosowaniu kary pracodawca powinien wziąć pod uwagę w szczególności rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych, stopień winy pracownika i jego dotychczasowy... czytaj więcej
Jedynie pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową

Jedynie pracodawca może nałożyć na pracownika karę porządkową

W myśl art. 108 k.p., w ramach odpowiedzialności służbowej za nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów i zasad bhp pracodawca może ukarać pracownika karą upomnienia, nagany, karą pieniężną. Pracownik służby bhp może jedynie wnioskować do pracodawcy o zastosowanie wobec pracownika kary porządkowej. Pracodawca nie ma obowiązku stosowania stopniowania kar... czytaj więcej