SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018

Trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy 2018

Od 22 do 26 października br. trwa Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy organizowany przez EU-OSHA. Temat tegorocznej kampanii informacyjnej to „Substancje niebezpieczne pod kontrolą”.  Prowadzone na całym kontynencie działania mają na celu informowanie o zagrożeniach związanych z występowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych w miejscu pracy... czytaj więcej
Wypadek podczas wymiany koła w aucie służbowym. Czy jest wypadkiem przy pracy?

Wypadek podczas wymiany koła w aucie służbowym. Czy jest wypadkiem przy pracy?

Przedstawiciel handlowy lub inna osoba, która w swojej pracy posługuje się samochodem służbowym jest zaliczany do tzw. pracowników mobilnych. Charakter ich pracy wiąże się z częstymi podróżami, a co za tym idzie z eksploatacją firmowego auta, czyli z myciem, tankowaniem lub wymianą koła. Gdy podczas tej ostatniej czynności dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, czy... czytaj więcej
Outsourcing EXPO

Outsourcing EXPO

27. 09. 2018r odbyły się targi Outsourcing EXPO – ogólnopolskie spotkanie małych i średnich przedsiębiorstw. Teren PGE Narodowego stał się miejscem spotkania wiodących firm nowego i dynamicznie rozwijającego się rynku. Outsourcing rozumiany jako wydzielenie i przekazanie części realizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo zadań innemu podmiotowi stanowi istne... czytaj więcej
Bhp w warsztacie samochodowym to również odpowiednia odzież robocza

Bhp w warsztacie samochodowym to również odpowiednia odzież robocza

W warsztacie samochodowym, ze względu na rodzaj wykonywanych czynności, bardzo ważną kwestią jest bezpieczeństwo pracowników. Zgodnie z zasadami bhp to pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie odpowiednich warunków pracy, a także za wyposażenie pracowników w środki ochronny indywidualnej oraz odzież roboczą. Strój roboczy pracownika warsztatu samochodowego... czytaj więcej
Dofinansowanie ZUS na poprawę warunków bhp

Dofinansowanie ZUS na poprawę warunków bhp

Do 23 sierpnia br. można składać wnioski do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Minimalna kwota dofinansowania, o którą może ubiegać się... czytaj więcej
Czy pracodawca ma obowiązek skrócenia czasu pracy ze względu na upały?

Czy pracodawca ma obowiązek skrócenia czasu pracy ze względu na upały?

Przepisy Kodeksu pracy czy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp nie nakładają na pracodawcę obowiązku zwolnienia pracownika z wykonywanej czynności czy skrócenia czasu pracy ze względu na upały. Podjęcie takiej decyzji zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Fala upałów, którą odczuwamy w całym kraju, jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców miast,... czytaj więcej
Odzież ochronna i robocza podczas upałów

Odzież ochronna i robocza podczas upałów

Pracodawca na podstawie art. 237(6) Kodeksu pracy jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej, chroniące przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy. Upały nie zwalniają pracodawcy z tego obowiązku. Praca w wysokich temperaturach oraz na otwartej przestrzeni jest... czytaj więcej
Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości?

Jak ocenić, czy pracownik pracuje na wysokości?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003, nr 169, poz. 1650, ze zm.) określa, jakie czynności są zaliczane do  prac na wysokości oraz które należy zakwalifikować jako szczególnie niebezpieczne. Pracą na wysokości jest każda praca, podczas wykonywania której... czytaj więcej
Jak przetrwać upały na budowie? Obowiązki pracodawcy

Jak przetrwać upały na budowie? Obowiązki pracodawcy

Roboty budowlane są zaliczane do prac szczególnie niebezpiecznych. Czynnikiem potęgującym wzrost zagrożenia jest prowadzenie tych prac w ekstremalnych temperaturach. Na pracodawcy ciąży obowiązek zminimalizowania – ograniczenia skutków ich oddziaływania.  Praca  (nie tylko) na budowie w podwyższonej temperaturze powoduje, że organizm wydala więcej wody, toteż... czytaj więcej
Szczególne obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu młodocianych

Szczególne obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu młodocianych

Młodociani, to według obowiązującego Kodeksu pracy z 26 czerwca 1974 r. osoby, które ukończyły 16 lat, a nie przekroczyły 18 lat. Od dnia 1 września 2018 r. na podstawie art. 26 pkt 5 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.458 oraz z 2017 r. poz. 60) będzie to osoba, która ukończyła 15... czytaj więcej