SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę

NOWELIZACJA KODEKSU PRACY

W dniu 1 sierpnia 2013 roku Prezydent RP podpisał ustawę nowelizującą Dział VI Kodeksu pracy dotyczącą czasu pracy. Po wejściu w życie ustawy pracodawca będzie mógł m.in. wydłużyć okres rozliczeniowy maksymalnie do 12 miesięcy, wprowadzić tzw. ruchomy czas pracy. Pracodawca, co do zasady, będzie obowiązany tworzyć harmonogramy czasu pracy. SEKA S.A. oferuje... czytaj więcej