SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Edukacja BHP

Edukacja BHP

Edukacja BHP SEKA S.A. ma w swoim DNA i misji edukowanie w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa. Jest to działanie nie tylko wynikające z podpisanych umów z klientami, ale także z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu. Edukacja BHP zarówno klientów jak i osób nie związanych umową ratuje życie. Obszar zagadnień edukacji bhp stale się poszerza i podobnie... czytaj więcej
Czy zleceniobiorca powinien odbyć pełne szkolenie wstępne bhp?

Czy zleceniobiorca powinien odbyć pełne szkolenie wstępne bhp?

Osoby zatrudnione na umowie cywilnoprawnej świadczą pracę na rzecz pracodawcy w miejscu przez niego wyznaczonym. Obowiązkiem pracodawcy, wynikającym z art. 304.  § 1. K.p. jest zapewnienie wszystkim pracownikom, bez względu na rodzaj zatrudnienia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym też przeprowadzenia obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp. W myśl wyżej... czytaj więcej