SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące bhp

Zmiany w Kodeksie pracy dotyczące bhp

25 września br. Rada Ministrów przyjęła nowelizację ustaw,  wśród których znalazły się dwie zmiany w przepisach Kodeksu pracy dotyczące bhp. Projekt ten trafi teraz do prac w parlamencie, a zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2019 roku. Nowelizacje ustaw dotyczą tzw. Pakietu MŚP, w ramach którego wprowadzane są uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i... czytaj więcej
Będą opłaty za butelki plastikowe

Będą opłaty za butelki plastikowe

Ministerstwo Środowiska pracuje nad nowelizacją ustawy o odpadach. Nowy zapis ma dotyczyć wprowadzenia opłat za opakowania z tworzyw sztucznych, szkła, kartonu. Prezes Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań ma jednak wątpliwości, że jest to najlepszy pomysł. Wprowadzenie nowych opłat ma pomóc uzyskać w 2025 roku poziomy recyklingu określone przez Unię... czytaj więcej
Czy pracodawca ma obowiązek skrócenia czasu pracy ze względu na upały?

Czy pracodawca ma obowiązek skrócenia czasu pracy ze względu na upały?

Przepisy Kodeksu pracy czy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp nie nakładają na pracodawcę obowiązku zwolnienia pracownika z wykonywanej czynności czy skrócenia czasu pracy ze względu na upały. Podjęcie takiej decyzji zależy wyłącznie od dobrej woli pracodawcy. Fala upałów, którą odczuwamy w całym kraju, jest szczególnie uciążliwa dla mieszkańców miast,... czytaj więcej
MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole

MEN zmienia rozporządzenie ws. BHP w szkole

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Szkoły będą miały czas na przygotowanie się do zmian do  1 marca 2019 roku. Najważniejsze zmiany w rozporządzeniu: Minimalny czas trwania przerw powinien... czytaj więcej
Senat przyjął normy jakościowe dla węgla

Senat przyjął normy jakościowe dla węgla

27 lipca br. Senat bez poprawek przyjął ustawę o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej przewidującą m.in. wprowadzenie norm jakościowych dla węgla i zakaz sprzedaży najgorszej jakości paliwa odbiorcom sektora komunalno-bytowego. u Nowa ustawa wprowadza zakaz sprzedaży do sektora... czytaj więcej
Bezpieczna praca w pozycji stojącej

Bezpieczna praca w pozycji stojącej

Pracę świadczoną w pozycji stojącej można zaliczyć do czynników uciążliwych, które mogą spowodować dolegliwości zdrowotne, m.in. ze strony układu mięśniowo-szkieletowego (krzyż, bóle stóp). Pracodawca jest obowiązany stosować środki zapobiegające chorobom zawodowym i innym chorobom związanym z wykonywaną pracą, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26... czytaj więcej
Prawa pracownika w związku z urlopem wypoczynkowym

Prawa pracownika w związku z urlopem wypoczynkowym

Art. 152 Kodeksu pracy stanowi, że każdy etatowy pracownik ma prawo do nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego trwającego minimum 14 dni kalendarzowych.  W jakiej sytuacji pracodawca ma prawo odwołać pracownika z urlopu? Prawo do urlopu wypoczynkowego jest jednym z najważniejszych praw przysługujących pracownikowi i zapewnionych przez Kodeks Pracy oraz Konstytucję.... czytaj więcej
Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom

Nowelizacja ustawy o odpadach ma zapobiec pożarom

Ostatnio byliśmy świadkami pożarów w miejscach składowania i magazynowania odpadów na terenie kraju w krótkich odstępstwach czasu. Przyczyny pożarów są jeszcze badane, jednak można przypuszczać, że szczególnie w miejscach nielegalnego składowania doszło do celowego podpalenia. Rząd przygotował propozycje zmian legislacyjnych, które mają przeciwdziałać takim... czytaj więcej
Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych a przepisy RODO

Rejestr wypadków przy pracy i chorób zawodowych a przepisy RODO

Zarówno rejestr wypadków przy pracy jak i rejestr chorób zawodowych zawierają dane osobowe oraz wrażliwe (np. informacje o stanie zdrowia). Jak należy je archiwizować i w jaki sposób ewentualnie usuwać z rejestru? Dane zawarte we wspomnianych rejestrach podlegają ogólnemu rozporządzeniu o ochronie danych – RODO, czyli przepisom rozporządzenia Parlamentu... czytaj więcej
Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej

Rozliczenie czasu pracy w podróży służbowej

Podróż służbowa,  to podróż tymczasowa i incydentalna, którą pracownik odbywa na polecenie pracodawcy i w ramach wykonywanej pracy, poza miejscowość właściwą dla siedziby firmy lub stałego miejsca pracy pracownika – według Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 czerwca 1998 r. w sprawie ustalania zasad oraz wysokości należności przysługujących pracownikom z... czytaj więcej