SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Wypadek podczas wymiany koła w aucie służbowym. Czy jest wypadkiem przy pracy?

Wypadek podczas wymiany koła w aucie służbowym. Czy jest wypadkiem przy pracy?

Przedstawiciel handlowy lub inna osoba, która w swojej pracy posługuje się samochodem służbowym jest zaliczany do tzw. pracowników mobilnych. Charakter ich pracy wiąże się z częstymi podróżami, a co za tym idzie z eksploatacją firmowego auta, czyli z myciem, tankowaniem lub wymianą koła. Gdy podczas tej ostatniej czynności dojdzie do nieszczęśliwego zdarzenia, czy... czytaj więcej
Wypadek w drodze z pracy do domu – kiedy może zostać uznany?

Wypadek w drodze z pracy do domu – kiedy może zostać uznany?

Jeżeli pracownik wracający z pracy do domu będzie miał w drodze nagłe, nieprzewidziane zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, taki wypadek może zostać uznany za wypadek w drodze z pracy do domu. Art. 57b ust.1ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386, 2120, z 2018 r. poz. 138,... czytaj więcej
Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

Czy każdy uraz na terenie zakładu pracy jest wypadkiem przy pracy?

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 października 1997 r. (II UKN 304/97, OSNAP 1998/15/464) orzeka, że zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy […], jeżeli postępowanie dowodowe wykaże, że albo nie doszłoby do niego bez wykonywania pracy, albo też prawdopodobieństwo jego zajścia byłoby niewielkie. Związek zdarzenia z pracą będzie zerwany – chociażby samo... czytaj więcej
Zgłaszanie wypadku przy pracy

Zgłaszanie wypadku przy pracy

Pracodawca powinien dbać o bezpieczeństwo zatrudnionych u niego osób poprzez przestrzeganie przepisów bhp i ppoż., szkolenia wstępne i okresowe. W sytuacji, gdy dojdzie do wypadku przy pracy lub drodze do pracy pracodawca ma obowiązek poinformowania o tych okolicznościach inspektora bhp. Po wystąpieniu zdarzenia kwalifikującego się do uznania za wypadek należy... czytaj więcej
Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

Umowa cywilnoprawna a wypadek przy pracy

Osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych nie zawsze objęte są ochroną wypadkową i nie wszystkie wypadki przy pracy z udziałem takich pracowników podlegają zgłoszeniu do Państwowej Inspekcji Pracy. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwanej dalej ustawą wypadkową, został... czytaj więcej
Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Wypadek w drodze do pracy i z pracy, przy pracy czy wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?

Prawidłowa kwalifikacja zdarzenia ma niebagatelne znaczenie dla poszkodowanego w wypadku pracownika. To od niej zależy, czy pracownik będzie miał prawo ubiegać się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego. Podstawą do kwalifikacji zdarzenia jest przede wszystkim ustalenie, czy miał on miejsce: w drodze do lub z zakładu pracy – pracownik po wyjściu z domu lub... czytaj więcej
Płatnik może popełnić błąd

Płatnik może popełnić błąd

1 kwietnia weszła w życie nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, wprowadzając zmiany dotyczące stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Nowelizację wprowadzono na podstawie art. 14 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U.... czytaj więcej
Gdy na protokole powypadkowym brakuje podpisu poszkodowanego…

Gdy na protokole powypadkowym brakuje podpisu poszkodowanego…

W sytuacji, gdy skontaktowanie się z poszkodowanym jest niemożliwe, do dokumentacji należy załączyć notatkę służbową sporządzoną przez członków zespołu powypadkowego, z której wynikać będzie, dlaczego na protokole brakuje podpisów poszkodowanego oraz jakie działania podjęto, aby je uzyskać. Sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków... czytaj więcej
Bezpieczne drogi dojścia do stanowiska pracy

Bezpieczne drogi dojścia do stanowiska pracy

Według statystyk poślizgnięcia, potknięcia i upadki stanowią jedną z najczęstszych przyczyn czy współ-przyczyną wypadków przy pracy, nierzadko także skutkują wypadkami w drodze do pracy, podczas pobytu w miejscach publicznych, a nawet w domu (wg EUROSTATU jest to 14-15 proc., wg GUS-u – ok. 21 proc. wszystkich wypadków). Jak zabezpieczyć pracownika przed... czytaj więcej
Bhp: jak właściwie określić zewnętrzną przyczynę wypadku?

Bhp: jak właściwie określić zewnętrzną przyczynę wypadku?

Jednym z warunków decydujących o uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy jest ustalenie wystąpienia przyczyny zewnętrznej. Wskazanie tej przyczyny może nie być takie proste, dlatego przede wszystkim warto zwrócić uwagę na kilka szczegółów: dlaczego doszło do konkretnego wypadku, czyli jaka była jego przyczyna, w czym tkwił błąd lub kto go popełnił. Najpełniej... czytaj więcej
Postrzelony przez gwoździarkę

Postrzelony przez gwoździarkę

W kwietniu 2016 r. podczas budowy domu jednorodzinnego koło Olsztyna doszło do wypadku jednego z pracowników firmy budowlanej – wystrzelił sobie w klatkę piersiową, przebijając płuco, dwa gwoździe o długości 9 cm. Inspektor PIP, badający okoliczności wypadku stwierdził wiele nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa pracy na tej budowie i zastosował wobec... czytaj więcej