SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Zmiana rozporządzenia ws. stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

Zmiana rozporządzenia ws. stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia REACH

Na mocy § 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 8 września 2016 r. (Dz. U. poz. 1533) uchylony został § 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz. U. poz. 1314 z późn. zm.). Utrata mocy obowiązującej przywołanego przepisu nastąpi 1... czytaj więcej
Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu dot. bhp podczas eksploatacji urządzeń technicznych

Konsultacje społeczne w sprawie projektu zmian w rozporządzeniu dot. bhp podczas eksploatacji urządzeń technicznych

Stowarzyszenie Inspektorów Pracy Rzeczypospolitej Polskiej prosi o wyrażenie opinii i uwag dotyczących projektu zmian w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263). Swoje uwagi... czytaj więcej