SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Udowodnienie nietrzeźwości pracownika nie wymaga podania konkretnego stężenia alkoholu we krwi

Udowodnienie nietrzeźwości pracownika nie wymaga podania konkretnego stężenia alkoholu we krwi

Przepisy bhp jasno stanowią, że przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. Jednym z nich jest bez wątpienia trzeźwość oraz niespożywanie alkoholu w pracy. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił... czytaj więcej