SEKA S.A. | Dostarczamy uzupełniające się usługi w zakresie obowiązkowych zadań firm, w każdym mieście Polski.
Zaznacz stronę
Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą

Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy: substancje niebezpieczne pod kontrolą

Wielu pracowników w Europie jest narażonych na kontakt z substancjami niebezpiecznymi na swoich stanowiskach pracy. Niektóre z nich są rakotwórcze. Nowa kampania EU-OSHA ma na celu promowanie technik właściwego zarządzania tymi substancjami w miejscu pracy. Europejskie badanie przedsiębiorstw na temat nowych i pojawiających się zagrożeń (ESENER-2) przeprowadzone... czytaj więcej
Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko

Wpływ poważnych awarii przemysłowych na środowisko

W państwach uprzemysłowionych istotne są zagrożenia poważnymi awariami w instalacjach technologicznych, magazynowych lub w urządzeniach transportowych, w wyniku których następują: uwolnienie do otoczenia, wybuch lub pożar znajdujących się w tych obiektach dużych ilości niebezpiecznych substancji chemicznych. Awarie te mogą mieć katastroficzne skutki dla środowiska... czytaj więcej